Isplanirajte 2019. pomoću kalendara napravljenog u Excel-u

Isplanirajte 2019. pomoću kalendara napravljenog u Excel-u

Većina kalendara koje imamo nam daje vizuelni pregled najviše jednog meseca ili manje od toga (nedelja, dan). Ovakvi kalendari su dobri kada želimo da planiramo manje vremenske periode. Međutim, šta ako želimo da isplaniramo čitavu godinu ispred nas? Treba nam neki alat gde možemo u isto vreme da sagledamo i nekoliko meseci pa čak i pola godine. Zbog toga je kalendar napravljen u Excel-u odlično rešenje.

Ideju sam dobio kada sam pročitao blog Michael Hyatta-a u kome je predstavio koncept da se godina može isplanirati pomoću kalendara napravljenog u Excel-u. Ovaj koncept je preuzet iz knjige Stivena Kovija "Prvo ono najvažnije", gde on kaže da prilikom planiranja uvek treba prvo staviti tzv "veliko kamenje" odnosno da prvo treba isplanirati stvari koje su za nas važne, a onda ostalo prilagoditi tome.

U ovaj kalendar ne preporučujem da se upisuju aktivnosti na dnevnom nivou, kao što su sastanci, odlazak kod zubara i slično. Ovde predlažem da upisujete samo najvažnije događaje kao što su odmori, rođendani ili važni poslovni susreti ili rokovi. Dakle, kalendar možete koristiti da bi u njega uneli sve stvari koje se tiču privatnog i poslovnog života a za koje znate vremenski okvir kada će se dogoditi ili kada želite da se dogode:

  • Rođendani
  • Godišnjice
  • Praznici
  • Odmori
  • Letnji i zimski raspust
  • Poslovni skupovi na kojima planirate da učestvujete
  • Datume kada predajete periodične izveštaje
  • Termine redovnih sastanaka (nedeljnih, mesečnih , godišnjih)

Može vam biti korisno i da unesete datume isticanja određenih dokumenata kao što su lična karta, pasoš ili registracija vozila.

Kalendar možete preuzeti ovde, a mi ćemo vam ga poslati u vaš inbox. Da bi vam još malo pomogao, uneo sam datume svih praznika i neradnih dana u Crnoj Gori i Srbiji za sledeću godinu, kao i još nekoliko datuma za koje sam mislio da vam mogu biti važni.

Ažurirano: 01.01.1970


© Copyright 2022. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh