Isplanirajte 2023. pomoću kalendara napravljenog u MS Excel-u

Isplanirajte 2023. pomoću kalendara napravljenog u MS Excel-u

Isplanirajte 2023. pomoću kalendara napravljenog u MS Excel-u

Početak godine je dobro vreme za planiranje, a jedan od najkorisnijih alata za planiranje je svakako kalendar.

Većina kalendara koje imamo nam daje vizuelni pregled najviše jednog meseca ili manje od toga (nedelja, dan). Ovakvi kalendari su dobri kada želimo da planiramo kraće vremenske periode, kao što je na primer nedelja pred nama. 

Međutim, šta ako želimo da isplaniramo čitavu godinu ispred nas?

Treba nam neki alat gde možemo u isto vreme da sagledamo i nekoliko meseci, pola godine ili čak čitavu godinu.

Zbog toga je kalendar napravljen u Excel-u odlično rešenje.jer nam omogućava da imamo ovakav pregled na jednom mestu, odnosno u jednom radnom listu

Ideja ovog kalendara jeste da u njemu upisujete samo važne stvari, ili što Stiven Kovi u svojoj knjizi 7 navika uspešnih ljudi naziva "veliko kamenje".

Šta je veliko kamenje?

Veliko kamenje predstavljaju sve stvari koje su izuzetno važne za naš život ali nisu hitne. Ovakve stvari često nemaju bilo kakav rok i zbog toga ih često odlažemo ili na kraju uopšte ne uradimo.

Neke od ovih stvari mogu biti:

 • Početak rada na projektu koji nam može značajno unaprediti život ali za koji nemamo garancije da će uspeti
 • Redovno vežbanje i briga o zdravlju
 • Provođenje vremena sa nama dragim osobama
 • Planiranje
 • Postavljanje ciljeva i rad na njima
 • Vreme za igru i odmor
 • Građenje odnosa sa ljudima

Koje događaje možete unositi u kalendar?

U ovaj kalendar mogu da se upisuju aktivnosti na dnevnom nivou, kao što su sastanci, odlazak kod zubara i slično. Pored ovoga predlažem da upisujete važne događaje kao što su odmori, rođendani ili važni poslovni susreti ili rokovi. Dakle, kalendar možete koristiti da bi u njega uneli sve stvari koje se tiču privatnog i poslovnog života a za koje znate vremenski okvir kada će se dogoditi ili kada želite da se dogode:

 • Rođendani
 • Godišnjice
 • Praznici
 • Odmori
 • Letnji i zimski raspust
 • Poslovni skupovi na kojima planirate da učestvujete
 • Datume kada predajete periodične izveštaje
 • Termine redovnih sastanaka (nedeljnih, mesečnih , godišnjih)

Može vam biti korisno i da unesete datume isticanja određenih dokumenata kao što su lična karta, pasoš ili registracija vozila.

Možete otići i korak dalje i koristiti ga kao neku vrstu finansijskog kalendara, gde za svaki mesec možete isplanirati najveće troškove, kao što su na primer rođendani, registracija auta, putovanja (ako ih bude) i slično.

Kalendar možete preuzeti ovde, a mi ćemo vam ga poslati u vaš inbox.

Šta je novo u izdanju kalendara za 2023.?

Ukoliko ste prethodnih godina preuzimali naš kalendar, upoznali ste se sa načinom kako se koristi. Međutim, kao i svake godine do sada, i ova smo uveli jednu novu funkcionalnost. U pitanju je ocenjivanje dana. Gde možete da dodelite boju danu: zelena ako je uspešan dan i crvena ukoliko nije uspešan dan. Više o ovome na koji način možete koristiti ovu funkcionalnost pogledajte u uputstvu. 

Kako se kalendar koristi?

Kalendar koristite u 3 jednostavna koraka:

 • Unesete vaše ime i prezime koje se onda pojavljuje u kalendaru tako da se još pojača osećaj da je to vaš kalendar, odnosno alat koji će vam pomoći da realizujete sve važne stvari u 2022.
 • Izaberete državu u kojoj živite, nakon čega će se automatski popuniti svi praznici i neradni dani koji važe za tu državu:
  • Srbija
  • Crna Gora
  • Bosna i Hercegovina
  • Hrvatska
  • Severna Makedonija
 • Uneste sve važne događaje
 • Dodelite ocene danima tokom 2023. i analizairajte uspešnost godine

Isplanirajte 2023. pomoću kalendara napravljenog u Excel-u.

Izdvojene obuke