Kako da napravite oglas za radno mesto

Kako da napravite oglas za radno mesto

Dobro napisan oglas za radno mesto koristan je za poslodavca, ali i za ljude koji žele da konkurišu. Poslodavcima će olakšati odabir kandidata koje će zvati na prvi razgovor. Ljudima koji žele da konkuriše će pružiti jasniju sliku o radnom mestu, te minimalnim uslovima koje treba da ispunjavaju da bi imali šansu da dobiju posao.

Kada smo pre nekoliko meseci pomagali jednoj velikoj kompaniji u Crnoj Gori da izabere kandidata za radno mesto za koje su raspisali konkurs, stiglo je više od 100 CV-jeva. Oglas za radno mesto je bio dobro napisan, tako da smo imali jasne kriterijume na osnovu kojih smo odlučivali da li će neko biti pozvan ili ne. Postojao je vrlo mali broj kandidata gde nismo bili sigirni, koje smo ipak pozvali na razgovor.

U suprotnom, kada oglas nije dobro napisan, veliki broj ljudi, sa pravom može da zaključi kako može da odgovori na zahteve radnog mesta, dođe na razgovor i tek onda uvidi kako su u stvari bile potrebne neke druge kvalifikacije koje on ne poseduje. Takva varijanta nije dobra ni za kandidata, ni za komisiju.

Predlažem da na sledeći način formirate oglas za radno mesto:

1) Uopšteno opišite radno mesto

U jedan ili dva pasusa navedite najvažnije karakteristike radnog mesta. Objasnite kakve osobine i veštine bi trebao da ima idealan kandidat, a koje veštine nisu obavezne ali su poželjne. Navedite radno vreme, da li se posao pretežno obavlja u kancelariji ili na terenu, da li su moguća putovanja, te da li je u određenim situacijama moguća potreba za prekovremenim radom. Objasnite kome će odgovarati.

Uvodni opis treba da pomogne ljudima koji čitaju oglas da zaključe da li su uopšte zainteresovani za ovakvu poziciju i ima li potrebe da čitaju oglas dalje.

Primer:

Naše preduzeće trenutno traži agenta u odeljenju prodaje. Idealan kandidat za nas bi imao prethodno iskustvo u prodaju, a ukoliko se bavio prodajom IT opreme, to bi bila dodatna prednost. Ova pozicija podrazumeva uglavnom rad van kancelarije, osim u slučaju kreiranja izveštaja i održavanja sastanaka. Radno vreme je od ponedeljka do petka, od 8 do 16, a u izuzetnim situacijama, nekoliko puta godišnje, neophodan je prekovremeni rad. Novi član tima će biti direktno odgovoran našem direktoru prodaje.

2) Navedite konkretna zaduženja

Nakon uvodnog pasusa, navedite pregledno konkretna zaduženja koja će obavljati kandidat koji dobije posao. Najlakše je da ovo uradite nizom bočkica. Ovde treba biti konkretan i jednostavnim jezikom objasniti zaduženja, odnosno svakodnevne aktivnosti koje će obavljati. Ne treba štedeti oglasni prostor, već navesti što više aktivnosti kako bi kandidatima bilo jasno šta ih očekuje i kako u kasnijim fazama razgovora ne bi bilo zabune i mogućnosti da kandidati koji zadovoljavaju vaše kriterijume, saznaju da se od njih očekuje da rade stvari koje možda ne vole ili ne žele da rade.

Primer:

U nastavku je dat pregled zadataka koji se najčešće obavljaju:
 • Kontaktiranje preduzeća koji ne sarađuju sa nama u cilju zakazivanja sastanaka
 • Održavanje sastanaka sa preduzećima koja ne sarađuju sa nama
 • Kreiranje ponuda
 • Održavanje kontakta sa preduzećima kojima je predata ponuda
 • Redovni obilazak postojećih klijenata
 • Saradnja sa odeljenem podrške kako bi se na vreme reagovalo na zahteve postojećih klijenata
 • Rešavanje incidentnih situacija usled nezadovoljstva klijenata
 • Izrada nedeljnih, mesečnih i godišnjih izveštaja vezano za prodajne aktivnosti

3) Navedite potrebne kvalifikacije

Predlažem da potrebne kvalifikacije navedete u 3 grupe: lične osobine, radno iskustvo i veštine.

Lične osobine

Lične osobine koje se traže mogu biti proaktivnost, odgovornost, posvećenost kvalitetnom radu, profesionalnost i slično. Međutim, ako ove osobine navedete na ovaj način, to može vrlo malo da znači ljudima koji čitaju oglas. Umesto toga, u jednoj rečenici napišite šta podrazumevate pod svakom od ovih osobina.

Primer:

 • Proakitvnost - Tražimo nekoga ko stalno preuzima inicijativu, predviđa koje su potrebe klijenata i reaguje na njih, te sve završava na vreme
 • Posvećenost kvalitetnom radu - U svemu što radimo, kako sa kolegama u timu tako i sa klijentima, želimo da prevaziđemo očekivanja i budemo najbolji

Radno iskustvo

Ukoliko je potrebno radno iskustvo, opet ga navedite kroz niz bočkica u kojima ćete konkretno navesti šta očekujete da je prethodno radila osoba koju ćete primiti.

Primer:

Znanje i prethodno radno iskustvo u sledećim oblastima je prednost:
 • Pozivanje direktora preduzeća i zakazivanje sastanaka
 • Održavanje sastanaka u cilju prodaje proizvoda ili usluga
 • Upravljanje nezadovoljstvom klijenata
 • Održavanje dobrih odnosa sa postojećim klijentima kroz pozivanje, organizaciju sastanaka i povezivanje sa drugim klijentima

Veštine

Opet kroz niz bočkica navedite konkretne veštine koje očekujete da ima kandidat.

Primer:

 • Odlične komunikacione sposobnosti - Agent prodaje treba da ima odlične komunikacione sposobnosti koje će koristiti u pismenoj komunikaciji (e-mail, dopisi, ponude) i usmenoj (sastanci, razgovor telefonom i slično)
 • Znanje korišćenja računara - Agent prodaje treba da ima osnovna znanja iz MS Excela, i što je još važnije da bude spreman da nauči nova znanja iz ovog programa, neophodna za kreiranje izveštaja

4) Objasnite na koji način mogu da apliciraju i šta je sve potrebno da pošalju

Na kraju oglasa je potrebno objasniti koja sve dokumenta treba da pošalju prilikom prijavljivanja i na koji način mogu da se prijave.

Pitanje za vas: Na koji način vi kreirate oglas za radno mesto? Komentare možete ostaviti ispod.

Ažurirano: 01.11.2016


© Copyright 2023. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh