Kako preduzeća mogu da koriste Excel za unapređenje poslovanja

Kako preduzeća mogu da koriste Excel za unapređenje poslovanja

Microsoft Excel je jedan od najkorisnijih programa koje imamo na našim računarima. Međutim, vrlo često nismo svesni na koji način ga možemo koristiti za razvoj biznisa. Ovo posebno može biti prisutno kod preduzeća koje koriste neko komercijalno rešenje za praćenje poslovanja, koje pored velikog broja prednosti koje ima, u nekim slučajevima može i ograničiti korisnike da ne razmišljaju o mogućnostima izvan onih koje nudi sam program.

U nastavku pročitajte nekoliko ideja o tome kako možete koristiti Excel za razvoj vašeg biznisa:

1) Napravite predviđanje toka gotovine

Tok gotovog novca je vrlo važan za održivost svakog biznisa. Ukoliko želite da pokušate da predvidite finansijske uspone, ali i potencijalne izazove u nedeljama koje slede, možete napraviti dokument u Excel-u pomoću koga ćete analizirati buduću finansijsku situaciju vašeg preduzeća. Na primer, možete za naredna 3 meseca uneti sve očekivane prihode po nedeljama, kao i sve očekivane rashode. Na osnovu planiranih prihoda i rashoda, vaše preduzeće će moći da proceni kakvo će biti stanje na računu za svaku od nedelja. U skladu sa projektovanim stanjem računa, moći ćete da planirate vaše aktivnosti kako bi kontrolisali tok gotovog novca, što je posebno bitno u nedeljama kada postoji mogućnost da stanje ne bude pozitivno. Da biste napravili ovakav dokument potrebno je da poznajete osnovni komplet formula i funkcija u Excel-u.

2) Napravite pregled ugovora

Često preduzeća potpisuju ugovore sa klijentima na određeni vremenski period, nakon čega treba da se obnavljaju. Ista stvar se dešava i sa dobavljačima. Kada dođe vreme za obnavljanje saradnje, obično preduzeća treba da se malo pripreme kako bi potpisali nove ugovore po što povoljnijim uslovima za njih u pogledu cene, roka plaćanja ili roka isporuke. Ukoliko preduzeća žele da na vreme planiraju ovakve aktivnosti, može im biti korisno da vode evidenciju o tome kada ističe određeni ugovor. Ovo mogu da urade tako što unesu sve klijente i dobavljače kao i datume kada ističu ugovori sa njima u jedan Excel dokument. U ovom dokumentu mogu da podese da se izračunava koliko je dana ostalo do isteka određenog ugovora i da se formira neka vrsta obaveštenja kada je recimo ostalo manje od 30 dana. Sve ovo se može napraviti pomoću funkcija u Excel-u koje rade sa vremenima i datumima, kao i različitim načinima formatiranja koje nam omogućava Excel.

3) Isplanirajte poslovnu godinu

Većina kalendara koje imate u digitalnom ili analognom obliku ne daje vam pregled čitave godine ispred nas. Obično najviše možete da vidite mesec unapred. Međutim, pregled čitave godine možete da napravite u jednom Excel dokumentu tako što ćete navesti sve mesece u godini, datume u mesecu kao i dane u nedelji kojima odgovaraju ti datumi. Kada ste formirali ovakav dokument, u njega možete da unesete važne datume za vaše preduzeće kao što su državni i verski praznici kada većina zaposlenih neće raditi, termini odlazaka na godišnjih odmor važnih ljudi u preduzeću, datumi poslovnih skupova na kojima planirate da učestvujete kao što sajmovi i slično. Kada ovo unesete, ostale stvari možete planirati u skladu sa unetim. Ovakav kalendar možete napraviti pomoću osnovnog kompleta funkcija kao i sa funkcijama koje rade sa vremenima i datumima. Ukoliko želite, primer ovako napravljenog kalendara možete preuzeti ovde.

Tokom dvodnevnog kursa Nauči Excel, steći ćete dovoljno znanja da možete da napravite alate koje smo prethodno opisali, kao i mnoge druge koji mogu pomoći razvoju vašeg biznisa. Više o samom kursu možete pročitati ovde.

Pitanje za Vas: Da li vi znate neki način na koji Excel može pomoći unapređenju poslovanja preduzeća? Komentare možete ostaviti ispod.


Dopada vam se ovaj blog?

Prijavite se ovde kako bi dobijali moj blog elektronskom poštom. Poslaću vam kalendar napravljen u Excel-u za 2017. godinu kao znak zahvalnosti.

Ažurirano: 07.03.2017


© Copyright 2021. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh