Kako završiti poslovni sastanak na najefikasniji način

Kako završiti poslovni sastanak na najefikasniji način

Nakon dobrog sastanka, svi koji su učestvovali na njemu treba da znaju šta se od njih očekuje da urade. Jedino tada je vreme provedeno na sastanku produktivno.
Da bi obezbedili veliku verovatnoću da stvari koje ste dogovorili budu i urađene, važno je na kraju sastanka ponoviti koji su to zadaci dogovoreni i ko je odgovoran da te zadatke uradi:

1) Najavite da ćete proveriti da li je svako shvatio šta treba da uradi

Možete reći nešto slično ovome: "Hajde sada da ponovimo šta smo se dogovorili da treba uraditi i do kada. Jel to u redu?". Sačekajte da se slože svi učesnici sastanka. Na ovaj način privlačite pažnju ljudi da Vas bolje slušaju i smanjujete mogućnost da nešto nekome ostane nejasno. Kada se slože, obično imate njihovu potpunu pažnju i možete nastaviti.

2) Zapišite naslov u svom rokovniku ili na papiru - Pregled zadataka sa sastanka

Podvucite liniju kako bi pregled zadataka odvojili od ostalih beleški ili započnite novi list. Pošto ste vi osoba koja će biti odgovorna da prati da li se zadaci izvršavaju, važno Vam je da oni budu pregledno zapisani i lako dostupni.

3) Uverite se da je svakome jasno šta treba da uradi i do kada

Predlažem da se obratite svakom kolegi pojedinačno na sledeći način:
  • Zamolite ga da zapiše sve o zadatku za koji će biti odgovoran. Ljudi kada zapišu stvari bolje ih upamte.
  • Započnite zadatak glagolom. Važno je da svaki zadatak započinje glagolom. Na primer: "Pozovi Mariju kako bi dogovorili termin sastanka." ili "Napravi izveštaj o isplativosti klijenta."
  • Recite jasno šta se od njega očekuje da uradi. Ovde se često greši, jer se govori o procesu a ne o akciji koju treba uraditi. Na primer, ako kažemo da treba održati sastanak sa Marijom, to je proces. Akcija koja treba da se dogodi da bi se to realizovalo jeste da se pozove Marija kako bi se dogovorio termin sastanka. Razlika je u tome što ako govorimo o procesu, onda ljudi imaju slobodu da ga urade kako oni žele, što može dovesti do toga da stvari traju duže nego što bi trebalo.
  • Objasnite da je samo on odgovoran da se zadatak završi. Ako ima više odgovornih, manje su šanse da se stvari urade do kraja.
  • Dogovorite se ko još može da pomogne. Tokom sastanka, razgovarajte o zadatku i zajedno se dogovorite da li je potrebno još neko da pomogne kako bi se zadatak završio. Ako jeste, upišite ime te osobe i razjasnite koji će biti njen doprinos.
  • Odredite termine kada ste dostupni za konsultacije. Verovatno ćete moći da pomognete da se zadatak završi, ali ne želite da vas prekidaju jer imate i druge stvari da radite. Zbog toga je važno odrediti termin kada možete pomoći kolegi ukoliko je potrebno.
  • Odredite rok za završetak zadatka. Ovde je važno da se kolega koji je odgovoran složi sa rokom i prihvati da će zadatak ispuniti do tada.

4) Dogovorite termin sledećeg sastanka

Najlakše je zakazati sledeći sastanak kada su svi koji treba da učestvuju zajedno na jednom mesto. Dogovorite se o terminu i zamolite da ga svi upišu u svoje kalendare.

5) Distribuirajte pregled zadataka svim učesnicima sastanka

Pregled zadataka, otkucan u elektronskoj formi ili skeniran, distribuirajte svim učesnicima sastanka. Ako je dobro napravljen, ovaj pregled za svaki zadatak treba da sadrži:
  • Jasan rezultat koji se očekuje.
  • Ime i prezime odgovorne osobe.
  • Rok do kada treba da se završi.
Pitanje za vas: Kako vi završavate poslovne sastanke? Komentare možete ostaviti ispod.

Ažurirano: 30.09.2016


© Copyright 2024. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh