Ko ne Kako - Beleške iz knjige

Ko ne Kako - Beleške iz knjige

Ko ne Kako - Beleške iz knjige

Ova knjiga mi je pomogla da razumem kako je za postizanje velikih stvari potreban rad u timu i kako ne možemo sve uraditi sami.

==

 

Sadržaj

Osnovne bibliografske informacije i kada sam pročitao knjigu

Zanimljivost vezana za knjigu

Reference koje sam pravio dok sam čitao knjigu

Knjiga u 3 rečenice

Kako me je ova knjiga promenila

14 lekcija koje sam naučio čitajući ovu knjigu

Sledeći koraci koje ću realizovati nakon što sam pročitao knjigu

Najvažnije stvari iz knjige

Osnovne bibliografske informacije i kada sam pročitao knjigu

Naslov: Ko Ne Kako (Who Not How)

Podnaslov: Formula za ostvarenje većih ciljeva ubrzanim timskim radom

Autori: Den Salivan (Dan Sullivan) i Bendžamin Hardi (Benjamin Hardy)

Izdavač: SezamBook

Izdanje: 2021.

Broj stranica:204

Počeo da čitam:11.12.2021.

Završio sa čitanjem:7.12.2021.

Zanimljivost vezana za knjigu

Iako su potpisana 2 autora, knjigu je u potpunosti napisao Bendžamin Hardi, a na osnovu koncepta Ko ne Kako koji je uspostavio Den Salivan. Njih dvojica su upravo primenili koncept Ko ne Kako na pisanje ove knjige jer je Bendžamin Hardi kao Ko osoba za Dena Salivana napisao ovu knjigu.

Reference koje sam pravio dok sam čitao

Knjiga u 3 rečenice

1. Ukoliko želimo da postignemo velike stvari i ostvarimo naše ciljeve potrebni su nam ljudi koji mogu da nam pomognu u tome.

2. Da bi nam drugi pomogli, važno je da im je jasno šta je to što želimo da postignemo i da prepoznaju svoj interes u tome.

3. Saradnjom sa drugima oslobodićemo svoje vreme I pažnju tako da možemo da ih uložimo I ono u čemu smo najbolji, što će nam omogućiti da vodimo lep i uspešan život.

Kako me je ova knjiga promenila

- Razumeo sam da mnogo više mogu da uradim i da ostvarim ukoliko uključim druge osobe

- Uvideo sam da treba na potpuno drugačiji način da razmišljam o novim projektima u smislu da ne treba da budem ograničen samo stvarima koje mogu ja da uradim već da nemam praktično nikakva ograničenja jer uvek mogu pronaći nekoga da mi pomogne

- Počeo sam da razmišljam o novim projektima koje isključivo treba da realizujem sa drugima

- Bez obzira što odavno znam da se odnosi grade tako što se prepoznaju interesi drugih ljudi, uvideo sam da ovome treba da pristupim ozbiljnije u budućnosti

- To što je meni jasno šta želim da postignem i koje ishode očekujem ne znači da je i drugima jasno. Jedno je da je meni jasno šta hoću da postignem a potpuno drugo da je drugima jasno i to je projekat za sebe koji treba posebno da pripremim

14 lekcija koje sam naučio čitajući knjigu

1. Ukoliko sve završavamo sami imamo male ciljeve.

2. U životu smo nagraženi za rezultate koje ostvarimo a ne za trud koji uložimo.

3. Kada počnemo da uključujemo druge ljude u ostarenje naših ciljeva obezbeđujemo: više vremena, više novca, bolje odnose sa drugima, uvid u sopstvenu svrhu

4. Svoju moguću efikasnost možemo povećati stvaranjem bliskih odnosa sa drugim ljudima koji nam za uzvrat povećavaju materijalne i društvene izvore, gledišta i identitete.

5. Odlaganje je forma mudrosti i ukazuje nam da treba dda angažujemo druge i da je naš cilj veliki i važan.

6. Treba da jasno izrazimo šta je to što želimo da ostvarimo kao i da jasno objasnimo ulogu drugih koji treba da nam pomognu u ostvarenju.

7. Druge osobe su nam potrebne u svim oblastima života, ne samo u poslovnom životu. Na primer za čišćenje kuće.

8. Velike ciljeve treba da usitnimo u manje ciljeve koje možemo da ostvarimo u periodima od 90 dana i onda pratimo ostvarenje ovih manjih ciljeva.

9. Svaku ima 2 vrste problema: Tehnički i Adaptacijski problem. Adaptacijski problem mi treba da rešimo (Šta je potrebno uraditi) i na taj način ga pretvaramo u tehnički problem (Kako treba uraditi) nakon čega ga prepuštamo drugome da ga rešava.

10. Svako od nas treba da gradi transformacione odnose, a ne transakcione odnose. Transformacioni odnosi su odnosi su oni od kojih svi imaju koristi.

11. Važno je da imamo način da izbegnemo pogrešne osobe i ne gradimo odnose sa njima.

12. Treba uvek da se trudimo da mi budemo kupac u odnosu. Odnosnu da smo u mogućnosti da se ne dogovorimo.

13. Treba da primenjujemo pravilo 80% u svemu što radimo. Što pre treba da uradimo ono što je o nas (tih 80%) i onda prepustimo drugima da dovelo posao da kraja uzimajući u obzir sve njihove sugestije i predloge.

14. Naš identitet se razvija onoliko koliko iskusimo ohrabrenja i podršku u pravim osobama koje mogu da nam pomognu.

Sledeći koraci koje ću realizovati

- Analiziraću sve postojeće projekte i uočiću na koji način ih mogu učiniti još boljim uključujući druge ljude

- Napraviću spisak novih projekata koje bih mogao da realizujem uz pomoć drugih ljudi

- Napraviću spisak ljudi sa kojima želim da uspostavim kontakt i osmisliti na koji način mogu da im dam vrednost unapred

- Razmisliću o postojećim odnosima i razmisliti na koji način mogu da ih unapredim

Najvažnije stvari iz knjige

- Što smo uspešniji, naša sposobnost da postižemo rezultate sve više će zavisiti od Ko-osoba (onih koje mogu da nam pomognu da uradimo nešto), a ne od Kako (možemo nešto da uradimo).

- Ukoliko želimo da postanemo uspešni treba da prestanemo da postavljamo pitanje “Kako mogu ovo da završim” i umesto toga treba da postavimo mnogo bolje pitanje “Ko može da mi pomogne da ovo završim?”

- Ukoliko želimo da ostvarimo bolje rezultate potrebne su nam Ko-osobe a ne Kako-postupci. Umesto o tome da razmišljamo Kako, treba odmah da se uputimo ka Ko osobi koja može da nam pomogne.

- Kada dopustimo Ko-osobama da brinu o Kako-procesima rezultati su obično drugačiji od onoga što smo mi zamislili i obično su bolji.

- Ukoliko želimo da usvojimo više nivoe timskog rada u svom životu, potrebno je da se odreknemo kontrolisanja nad tim kako se nešto sprovodi.

Vođa objašnjava “Šta” i “Zašto”, i onda dozvoljava da “Ko” sprovede “Kako.”.

Prvi deo: Sloboda vremena

- Ko-osobe nam omogućavaju pristup znanju, gledištima, izvorima i sposobnostima koja nama samima nisu dostupne.

- Prva Ko-osoba kojoj uvek treba da se obratimo smo mi sami. Treba da vidimo u kakvoj smo formi, da li smo sretni, kreativni i povezani sa najbitnijim ljudima u našem životu.

- Prva stvar koju treba da uradimo jeste da postanemo gospodari sopstvenog vremena. Mnogo više možemo da uradimo ukoliko prestanemo da pitamo “Kako?” I počnemo da pronalazimo “Ko osobe”.

Gde je vaša vizija tako mala da vi sve sami radite?

- Odlaganje možemo da posmatramo kao oblik mudrosti. Odlaganje je psihološki fenomen koji se pojavljuje kada zaista želimo nešto više za sebe, ali nemamo dovoljno znanja i sposobnosti da to i uradimo. Odlaganje pokazuje da su naš cilj ili ambicija veliki.

- Kada god razmišljamo o novom cilju treba automatski sebi da postavimo pitanje “ko?”.

- Prava Ko-osoba uvek postoji, spreman je i čeka da joj se obratimo. Važno je samo da na jasan način komuniciramo našu viziju, odnosno želju.

 Izazov: Dodajte bar jednu Ko-osobu svojim ciljevima u narednih devedest dana u bilo kojoj oblasti svog života koju ste odabrali.

- Na poslu imamo samo dve vrste problema: tehnički i adaptaijski problem. Tehnički problemi su oni kod kojih je odgovor već poznat. Potrebno je da pronađemo način kako to da uradimo. Na primer, želimo da podignemo sajt. To je tehnički problem jer znamo krajnji cilj: Postavljen je sajt. Za ovakve stvari treba uvek da pronažemo Ko-osobu i rešimo ih. Za razliku od tehničkih problema, postoje i adaptacijski problemi. Kod ovih problema nam nije odmah poznat odgovor. Zbog toga što nemaju odgovor, ovaj odgovor treba da se pronađe i to treba da uradimo mi. U ovom slučaju mi možemo biti Ko-osoba ukoliko imamo potrebno znanje i veštine. Kada jednom rešimo adaptacijski problem, odnosno znamo krajnji rezultat, onda ovaj problem postaje tehnički i preuzimaju ga druge Ko-osobe.

- Pored vremena i pažnja je veoma vredan resurs. Treba da pazimo na koje stvari je naša pažnja usmerena.

Drugi deo: Sloboda novca

- Što više odluka donosimo, to su naše odluke lošije. Treba da se trudimo da donosimo što manje odluka. Kada uključimo pravu Ko-osobu oslobažamo sebe zamora donošenja odluka i samim tim počinjemo da donosimo bolje odluke.

- Kada su u pitanju zaposleni, samostalnost zaposlenih bez jasnosti je na kraju propast. Ko-osobe će imati slobodu da rade, ali će se vrteti u krug i neće ići u smislenom pravcu.

- Uloga lidera je da odredi “šta”- odnosno koji je poželjan rezultat ili cilj - i da obezbedi jasnost, povratnu informaciju i eventualno smer kada je to potrebno. Nije uloga lidera da objašnjava kako treba obaviti posao. Ovo treba da urade ko-osobe. Sve što je potrebno je jasnost u vezi sa tim kako to odreženo “završeno” treba da izgleda.

Ograničenja i jasnost stvaraju motivaciju.

- Kada je osoba štedljiva, to je za poštovanje. Često ovo može biti usađeno u čoveku.

- Ukoliko o bilo kojem novcu koji dajemo razmišljamo kao trošku, onda smo po prirodi usmereni na transakcije i na kratkoročno. Ako vidimo Ko-osobe kao nešto što nas košta, to znači da nikada nećemo biti u stanju da stvorimo briljantnu saradnju koja je moguća.

Ko osobe, kada su dobro izabrane kako bi se uklopile u vašu viziju, nikada nisu trošak. Ko-osobe su investicija.

Treći deo: Sloboda odnosa

- Uvek treba da postavimo pitanje “Šta ovde ima za njih?” Umesto pitanja “Šta ovde ima za mene.” Pitanje “Šta ovde ima za mene?” je loš način da uspostavimo veze sa drugim ljudima. Nemoguće je uspostaviti transformacione odnose sa ljudima sa tim sebičnim “uzimajućim” načinom razmišljanja. Takvo razmišljanje “Šta ovde ima za mene” jeste transakciono i kratkovido, i samo će privući slične, transakcione ljude. Ovakav tip ljudi treba da izbegavamo.

- Treba da imamo drugačiji pristup. Kada želimo da uspostavimo odnos sa nekim treba da znamo ko je osoba, iz kakvog je okruženja, šta su joj vrednosti, do čega joj je stalo i šta pokušava da ostvari. Jedino se tako može smisleno pristupiti odnosu, sa jednim razlogom kako bi se ostvarila neverovatna vrednost za njih.

- Stalno treba da obezbeđujemo vrednost našim Ko-osobama, pre svega onima koji su u našem životu dugo.

- Kada na nečemu radimo treba da se potrudimo da što pre objavimo ono što smo uradili čak i ako nije završeno. To što smo objavili će se brzo pretvoriti u nešto veliko. Den ovo zove pravilom 80%. Brzo možemo dobiti 80% projekta. Put od 80% do 90% je eksponencijalno mnogo duži nego put od 0 do 80%. Naš je zadatak da šo pre uradimo ono što mi treba dda uradimo kao Ko-osobe a onda da prepustimo stvari drugom Ko-osobama.

Urađeno je bolje nego savršeno.

Četvrti deo: Sloboda svrhe

- Što je dublji i moćniji osećaj svrhe, naš život će biti smisleniji.

- Uključivanjem u svoj rad Ko-osoba, koje imaju veće sposobnosti i raznovrsnija gledišta tamo gde smo mi slabi, naša prvobitna vizija će se automatski razvijati. Naši ciljevi će postati mnogo bolji od onoga što ste vi sami i zamišljali.

- Naš identite nije fiksiran, već je pre svega zasnovan na našim iskustvima. naš identitet i svrha će se razvijati onoliko koliko budemo iskusili ohrabrenja i podršku u pravim Ko-osobama.

- Kada imamo svrhu možemo najfinije odraditi posao, bez obzira na to šta je taj posao.

Izdvojene obuke