Šta je antikrhkost, zbog čega je važna i kako može da nam pomogne u životu da postanemo bolji

Šta je antikrhkost, zbog čega je važna i kako može da nam pomogne u životu da postanemo bolji

Šta je antikrhkost, zbog čega je važna i kako može da nam pomogne u životu da postanemo bolji

Jedna od vrlo važnih stvari za naš život jeste način na koji reagujemo kada smo izloženi stresu odnosno neprijatnim situacijama. Nasim Nikolas Taleb, Libanski (Američki) pisac je napisao odličnu knjigu “Antikrhkost: Stvari koje dobijaju zbog nereda” kaže da ljude, stvari pa i čitave organizacije možemo svrstati u jednu od 3 kategorije;

1. Kategorija = Krhke stvari, ljudi i organizacije su one koje se slome usled nedaća, nevolja stresova i sličnih dogašaja. Na primer, kada vaza padne ona se slomi i ne može da se ponovo vrati u pređašnje stanje

2. Kategorija = Rezilijentne stvari, ljudi i organizacije su one koje se mogu povratiti u prethodno stanje nakon nedaća, nevolja, stresova i sličnih događaja. Na primer, kada uzmemo sunđer u ruke i stegnemo ga, nakon određenog vremena kada ga pustimo on će da se vrati u početno stanje.

3. Kategorija = Antrikrhke stvari, ljudi ili organizacije su oni koji postaju bolji usled nedaća, nevolja stresova i sličnih dogašaja. Na primer kada vežbamo u teretani naši mišići usled napora postaju bolji.

 

Naravno, ukoliko želimo da budemo uspešni u životu treba da se trudimo da u svakom trenutku budemo Antikrhki, odnosno da rastemo i postaljemo bolji nakon svakog problema, neuspeha ili nedaće koja nam se događa.

Zbog čega nije dovoljni da budemo rezilijentni? Pa zato što rezilijentnost znači samo da smo se vratili u pređašnje stanje a ne znači da smo postali bolji. Rezilijentnost je svakako bolja od krhkosti ali ne i dovoljno dobra.

 

Zbog čega je važno da budemo antikrhki

U nastavku su neki od razloga zbog kojih treba da budemo antikrhki:

 • Konstantin razvoj: Antikrhost nas motiviše da se stalno unapređujemo i razvijamo kao osobe jer znamo da smo sposobni da se nosimo sa svim izazovima koje takav razvoj nosi.
 • Reagovanje u teškim situacijama: Antikrhost nam omogućava da bolje reagujemo u teškim situacijama i da ne budemo paralizovani problemima već da proaktivno tražimo rešenje.
 • Spremnost na preuzimanje rizika: Antikrhost nas motiviše da eksperimentišemo te da budemo spremni za neuspehe, a vse u cilju pronalaženja novih ideja i rešenja za situacije u kojima se nalazimo.
 • Suočavanje sa strahom: Antikrhost nam omogućava da nismo paralizani strahom koji osećamo zbog određene situacije već nas motiviše da rešavamo tu situaciju uprkos strahu koji osećamo.
 • Unustrašnja stabilnost: Antikrhost nam omogućava da budemo stabilne osobe i da budemo optimisti i da imamo nadu da će sve biti u redu bez obzira na probele koje imamo u određenom trenutku
 • Rezilijentnost: Antikrhost nam omogućava u svakom trenutku da budemo rezilijenti odnosno da smo svesni da će stvari u najmanju ruku da se vrate da budu onakve kakve su i bile ako neće postati bolje.
 • Konstantno učenje: Antikrhost nas motiviše da stalno učimo na osnovu svega što nam se događa i da postajemo bolji. Jedan od načina da postanemo Antikrhki jeste da sve što nam se dogaša posmatramo kao lekscije koje nam pomažu da se unapređujemo.

 

Međutim, antikrhost je osobina na kojoj moramo da radimo iz dana u dan koja zahteva velika odricanja ali se svakako isplati.

 

Kako da postanemo Antikrhki

Ukoliko želimo da postanemo Antikrhki treba da realizujemo sledeće korake:

#1. Konstantno učenje na osnovu neuspeha. Kada nam se dogodi bilo kakavi neuspeh treba da uzmemo dnevnik i napišemo šta smo sve naučili na osnovu neuspeha koji se dogodio. Na nekli način treba da budemo srećni što nam se dogodio neuspeh jer znamo da je on prilika za razvoj i rast i znamo da ćemo postati bolji zbog neuspeha koji se dogodio.

#2. Razvijanje novih veština i sposobnosti. Ukoliko želimo da postanemo Antikrhi moramo da budemo spremni da naučimo nove veštine i steknemo nova znanja kako bismo mogli da se nosimo sa svim nedaćama i problemima sa kojima ćemo se suočavati. Ovo je tesno povezano sa prethodnom stavkom jer na osnovu neuspeha koji nam se dogašaju možemo da uočomo stvari u kojima još uvek nismo dovoljno dobri i gde ima mesta za napredak.

#3. Fizičko i mentalno zdravlje. Treba da redovno vežbamo i da se trudimo da uvek budemo u dobroj formi. Pored toga treba da se pravilno hranimo. Sve ovo će učiniti da bolje podnosimo izazovne situacije sa kojima se budemo sretali. Pored toga je veoma važno i mentalno zdravlje koje će učinite da smireno pristupamo rešavanju problema. Jedan od načina da poboljšamo mentalno zdrtavlje jeste da redovno meditiramo ali i da provodimo vreme u samoći. Veoma korisno može da bude i da razvijemo jutarnji ritual koji će nam omogućiti da budemo maskimalno spremni za dan pred nama.

#4. Građenje dobrih odnosa sa drugima. Važno je da gradimo dobre odnose sa drugima i da se trudimo da im damo vrednost a da kroz to i mi dobijamo vrednost od njih, odnosno da gradimo Win - Win odnose sa drugima. Dobri odnosi mogu da nam pomognu da rešimo problematične situacije sa kojima se budemo sretali. Važno je da pronađemo način da stupimo u kontakte sa mentorima koji nam mogu pomoći da budemo bolji.

#5. Konstantno izaganje proračunatim rizicima. Važno je da stalno težimo da sebe izlažemo proračunatim rizicima koji mogu da nam donesu veliku korist. Trebva da stalno iznalazimo sitacije koje će učiniti da izađemo iz zone komfora i koje će od nas zahtevati nove veštine i sposobnosti.

#6. Konstantna potraga za feedback-om I preispitavanje trenutnog stanja. Treba da budemo spremni da stalno tražimo mišljenje od drugih i da budemo spremni na konstruktivnu kritiku te da na osnovu toga pronađemo oblastima u kojima možemo da se unapredimo. Pored toga, samostačno možemo jednom nedeljno da preispitujemo sve što smo radili prethodnih 7 dana i da vidimo koje stvari možemo da unapredimo, šta treba novo da počnemo da radimo, šta treba da prestanemo da radimo kao i šta je dobro i šta treba da nastavimo da radimo.

 

Kako je Kovid pokazao da možemo biti Antikrhki

Problemi za biznise:

 • Ljudi nisu mogli da dolaze u kancelarije
 • Nisu mogli prodajni sastanci da se realizuju uživo
 • Javila se neizvesnost vezano za poslovanje

Veštine koje je bilo potrebno naučiti:

 • Kako da se radi od kuće
 • Kako se koriste različiti Online alati (tehnička znanja)
 • Kako se komunicira ovakvim alatima (veštine komunikacije preko Slack-a, Zoom-a i ostalih alata)

Kako smo postali bolji:

 • Naučili smo da efikasnije komuniciramo (Sastanak preko Zoom-a u besplatnoj varijante može da traje samo 45 minuta)
 • Pronašli smo nove načine prodaje proizvoda i usluga (Webinari, Online sastanci,….)
 • Iskoristili smo vreme kod kuće da naučimio nove stvari i postanemo bolji

==

Naravno, ne manje bitno jeste što su mnogi ljudi uveli neke nove navike kojih se i sada drže kao što je vežbanje, provođenje više vremena sa porodicom, češće pravljenje obroka kod kuće i slično.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvojene obuke