Šta je dekonstrukcija, zbog čega je važna i kako može unaprediti naš život

Šta je dekonstrukcija, zbog čega je važna i kako može unaprediti naš život

Šta je dekonstrukcija, zbog čega je važna i kako može unaprediti naš život

Mark Tven je rekao:

“Istorija se ne ponavlja ali se često rimuje.”

Šta je onde hteo da kaže moj omiljeni autor?

Događaji se kroz istoriju ne ponavaljaju u potpunosti na isti način ali se često određene stvari ponavljaju u smislu šablona, načina odigravanja, okolnosti zbog kojih se događaju i slično.

Ista je star i sa našim životima. 

U određenoj meri se stvari ponavljaju. 

Naš zadatak jeste da pokušamo da naučimo na osnovu stvari koje se ponavljaju i iskoristimo ono što smo naučili da nam bude bolje u budućnosti.

Ovo je jedan od situacija kada treba da dekonstruišemo stvari, odnosno kada radimo dekonstrukciju.

 

Šta je dekonstrukcija

Dekonstrukcija je proces tokom kojeg utvrđujemo šta smo radili u određenoj situaciji, a što je dovelo do pozitivnog ili negativnog ishoda. Na primer:

 • Držali smo prezentaciju i nismo baš zadovoljni kako je sve ispalo. Procesom dekonstrukcije možemo utvrditi šta smo sve radili a što je dovelo do tog, barem za nas, nezadovoljavajućeg ishoda
 • Organizovali smo ručak za prijatelje i sve je prošlo kako treba. Procesom dekonstrukcije možemo utvrditi šta smo sve radili tokom pripreme ručka, što je dovelo do toga da smo zadovoljni kako je bilo.
 • Upravo smo realizovali uspešan projekat na poslu. Procesom dekonstrukcije možemo utvrditi koje smo sve korake preduzeli da bismo projekat završili na uspešan način.

Ovo su samo neki od verovatno beskonačno primera iz privatnog i poslovnog života gde možemo primeniti dekonstrukciju.

Zbog čega je dekonstrukcija važna

Dekonstrukcija nam omogućava da prepoznamo ili uočimo šta radimo kada postižemo dobre rezultate tako da onda možemo to da ponovimo i ostvarimo još dobrih rezultata. Sa druge strane, dekonstrukcija nam omogućava da uočimo šta radimo kada ostvarujemo loše rezultate, tako da to možemo da prepoznamo, i prestanemo da te stvari radimo u budućnosti.

Dekonstrukcija nam omogućava da učimo na osnovu stvari iz prošlosti i da onda prilagodimo naše ponašanje u narednom periodu. 

Drugim rečima, dekonstrukcija nam omogućava da prošlost uokvirimo u svakom slučaju kao uspešnu:

 • Ukoliko smo nešto dobro uradili, kroz proces dekonstrukcije bićemo u prilici da ponovimo iste ili bolje rezultate kasnije
 • Ukoliko nešto nismo dobro uradili, proces dekonstrukcije će nam pomoći da naučimo lekcije, ne ponovimo iste greške i bolje postupamo u sadašnjosti i budućnosti

 

Kako se radi dekonstrukcija

Dekonstrukcije možemo da uradimo u bilo kome trenutku realizujući sledeće korake:

 

#1. Napišemo šta se dogodilo

Prvi korak jeste da opišemo šta se dogodilo. Ovo možemo uraditi na razne načine a sigurno najbolji način jeste da uzmemo papir i olovku i ispišemo sve. Ukoliko zaključimo da će nam za to trebati dosta vremena dovoljno dobro jeste da otvorimo bilo koji program za kreiranje beležaka i otkucamo sve. 

Prilikom opisivanja treba da budemo detaljni i da opišemo šta se dogodilo na različitim nivoima:

 • Šta smo radili?
 • Kako smo se osećali?
 • Kako smo komunicirali?
 • Koje osobe su bile uključene?
 • …. Sve druge što možemo zaključiti da je važno

 

#2. Prepoznamo veze između stvari koje su se dogodile

Sada je važno da prepoznamo veze između stvari koje su se dogodile. Ovo opet radimo na različitim nivoima:

 • Prepoznamo veze između događaja (Kada smo uradili ovo dogodilo se ovo)
 • Prepoznamo vezu između osećanja i postupaka (Kada smo se osećali ovako uradili smo ovu stvar)
 • Prepoznamo okidače (Ovom događaju je prethodila ova reakcija, Komunikacija sa ovom osobom je učinila da se osećamo ovako)
 • …. I sve druge veze koje možemo da uočimo

 

#3. Uočimo lekcije koje treba da naučimo

Nakon što smo ispisali šta se sve dogodilo, i nakon što smo uočili sve veze između svega što se dogodilo na različitim nivoima, vreme je da izvučemo lekcije u formi rečenica koje će jasno iskazati šta treba da radimo sledeći put u sličnim situacijama.

U nastavku je nekoliko primera ovakvih rečenica:

 • Kada spremamo tender treba otvoriti folder na deljenom drajvu i svu dokumentaciju treba čuvati tu a ne na računarima zaposlenih
 • Jedan od najboljih provoda uveče je kada sa decom pravim američke palačinke i kada oni pripremaju testo i okreću palačinke u tiganju
 • Potrebno je da budem u stanju da ispričam čitavu prezentaciju bez gledanja u slajdove ukoliko želim da sve tečno ispričam kada prezentujem
 • Mnogo brže snimim video za YouTube kada uložim vreme i prethodno napišem detaljni skriptu
 • Mnogo mi je lakše da stavim veš u mašinu tokom popodneva nego pred spavanje kada sam baš umoran
 • Ukoliko su mi dostupni za vačeru paprika, i zelena salata šanse da pratim plan ishrane su skoro 100%

 

 

Kako da nađemo vreme da radimo dekonstrukciju

Svako od nas može da kaže da nema dovoljno vremena da odvoji kako bi uradio nešto što ne donosi očigledan brzi benefit, kao što je proces dekonstrukcije.

Međutim, važno je da razumemo da će nam dekonstrukcija omogućiti da živimo bolji život, budemo uspešniji i imamo više vremena za sve stvari koje volimo da radimo.

Dekostrukciju možemo raditi bilo kada a neke od mogućih prilika su:

 • Jutarnje pisanje dnevnika. Možemo dekonstruisati stvari koje su se dogodile juče ili prethodnih dana, dok nam je još uvek sve sveže i dok možemo upamtiti šta se sve dogodilo.
 • Planiranje nedelje. Tokom procesa planiranja nedelje možemo se osvrnuti na sledeću nedelju i dekonstruisat išta se dogodilo te izvući najvažnije lekcije. 
 • Planiranje godine. Tokom procesa planiranja godine možemo se osvrnuti na čitavu prethodnu godinu, dekonstruisati šta se dogodilo i izvući najvažnije lekcije.

 

Manje očigledne prilike koja nam mogu pomoći da bolje uradimo dekonstrukciju

U nastavku je lista nekih od manje očiglednih prilika koja nam mogu pomoći da bolje uradimo dekonstrukciju:

 • Uvid u SMS i druge poruke kao i telefonske razgovore. Omogućava nam da uvidimo da li komunikacija sa nekim ili način naše komunikacije može bit okidač za određene postupke ili događaje.
 • Uvid u lokacije gde smo bili. Boravak na određenim lokacijama može da bude okidač za određena pozitivna ili negativna osećanja kao i naše reakcije u određenim situacijama. 
 • Sadržaj koji smo gledali. Određena vrsta sadržaja može da učini da se ponašamo na određeni način pozitivno ili negativno. 
 • Hrana ili piće koje smo konzumilari

 

Dekonstrukcija stvari koje rade drugi

Dekonstrukciju možemo da radimo i za postupke drugih. Možemo da uočimo kako je neko nešto uradio dobro ili kako je neko nešto uradio loše.

Ovo mogu biti ljudi iz našeg okruženja ali i potpuni stranci. 

Kada su u pitanju stranci imamo neograničene resurse u formi knjiga, videa, filmova ili članaka. 

Naše je samo da primenimo korake koje sam već prethodno naveo. 

Izdvojene obuke