Šta je nada, zbog čega je važna i kako je možemo iskoristiti da ostvarimo naše ciljeve

Šta je nada, zbog čega je važna i kako je možemo iskoristiti da ostvarimo naše ciljeve

Šta je nada, zbog čega je važna i kako je možemo iskoristiti da ostvarimo naše ciljeve

Viktor Frankl u svom klasiku “Man search for meaning” gde u prvom delu knjige opisuje strahote u nacističkom logoru u kome je boravio tokom drugog svetskog rata opisuje kako je mogao sa velikom tačnošču da predvidi kada će neki od logoraša umreti. Kako je on to video, onog trenutka kada su izgubili svoju svrhu, odnosno kada su izgubili razlog zbog kojeg bi ostali živi sudbina logoraša bi bila određena. Spoljne manifestacije ovakvog stanja su bile te da su logoraši prestali da dele skromno parče hleba sa drugima, te intenzivno počeli da tragaju za kratkoročnim zadovoljstvima i prestali da komuniciraju sa ostalima.

Ova saznanja dovela su Viktora Franla do ideje koja do tada nije bila zastupljen a, a to je da čoveka ne oblikuje njgova prošlost, već da se ljudi ponašaju na osnovu toga kako vide sebe u budućnosti.

Ono Ito je želeo Saima nama da kaže Viktor franks jeste da je postojanje nade i svrhe, odnosno ideje o tome zbog čega živimo ključna stvar ukoliko želimo da živimo život sa smislom.

U nstavku bloga ćemo pričati o nadi i objasniti zbog čega je važna.

 

Koja je razlika između nade, optimizma i pozitivizma

 

Često ljudi poistovećuju nadu sa optimizmom, a optizmizam sa pozitivizmom. Nada nije isto što i optimizam ili pozitivizam.

Hajde da razjasnimo ove pojmove za početak:

 

Pozitivizam

 

Stav da će sve biti u redu koji često nije utemeljen jer nije proizašao iz analiza postojeće situacije i uočavanja svih problema koji postoje.  Pozitivizam je često neutemeljen i štetan jer može da dovede do toga da ne preduzimamo bilo kakve akcije u pravcu rešavanja situacije u kojoj se nalazimo.

Pozitivizam = Sve će biti u redu.

 

Optimizam

 

Optimizam je generalni osećaj da će stvari biti bolje, odnosno iskrena vera da će stvari biti bolje uz kompletno uvažavanje postojeće situacije sa svim izazovima koje ona nosi. Optimizam je mnogo bolji od pozitivizma jer nam pomože da sagledamo postojećik situaciju i motiviše nas da tražimo rešenja.

Optimizam = Znam da stvari nisu u redu ali verujem da će biti u redu jer ću pronaći put.

 

Nada

 

Nada je stanje u kome jasno znamo šta želimo da uradimo, verujemo da možemo to da uradimo (imamo optimizam) i osmislili smo puta kako želimo to da uradimo, ali nismo strogo vezani za taj put. U smislu da smo spremni da izaberemo neki drugi put ukoliko prethodni nije OK.

Nada = Znam šta želim da uradim, verujem da to mogu uraditi i znam na koji način treba to da uradim.

 

Elementi koji nadu čine važnom

 

Dr Bendžamin Hardi u svojoj knjizi “Be Your Future Self now” definiše šta je nada:

  1. Imati jasan i tačno određen cilj
  2. Proaktivno razmišljanje. Verovanje da imamo kontrolu nad onim što radimo, da naše akcije imaju značenje i da možemo da utičemo na ostvarenja u našem životu.
  3. Razmišljanje o različitim mogućnostima. Vidimo put do ostvarenja cilja, znamo kako da ostvarimo cilj i spremni smo da osmislimo i druge puteve kako bismo ostavrili cilj.

Zbog čega je nada važna

 

Nada značajno povećava verovatnoću da ćemo ostvariti cilj koji smo postavili pred nas.

Kao rezultat toga što imamo nadu, fokusiraćemo se na cilj koji želimo da ostavrimo i bićemo spremni da menjamo načine na koje možemo ostavriti taj cilj.

Ključna stvar kada je nada u pitanju jeste što nam njeno posedovanje omogućava da imamo pravi pristup kada se dogode neuspesi na putu ostvarivanja cilja i omogućava nam da smislimo nove načine kako bismo ipak cilj ostavrili.

Odsustvo nade čini da reaktivno reagujemo na trenutne probleme, postanemo pasivni i odustanemo od cilja koji smo postavili jer ne vidimo drugačiji put kojim možemo da krenemo.  Dakle, pojava problema nam daje izgovor da odustanemo i kažemo kako nešto nije moguće ostvariti.

Prisustvo nade čini da reagujemo proaktivno i da smo u mogućnopsti da pronađemo više puteva da ostvarimo cilj, ukoliko put kojim smo krenuli nije onaj koji donosi rezultate. Nada nam omogućava da naučimo na osnovu grešaka koje smo napravili, te greške posmatramo kao neku vrsu povratne informacije koju onda koristimo da osmilimo nove načine ostavrenja cilja.

 

Kako da sve ovo primenimo u praksi

 

Kada želimo da ostvarimo neki cilj, nije dovoljno da ga samo postavimo, već mora postojati i nada da možemo da ga ostavrimo.

Da bismo to uspeli moraju postojati 3 stvari:

  • Jasno postavljen cilj
  • Vera da možemo ostavriti cilj
  • Jason put kako možemo ostvariti cilj uz fleksibilnost da smo spremni da taj put menjamo

 

Primer:

Imamo cilj da uštedimo 4.000 EUR-a narednih godinu dana.

Hajde da vidimo sta je sve potrebno da bi se javila nada da nam pomogne da oval cil ostavrimo:

  • Jasno postavljen cilj. Ovo je već ispunjeno jer je potpuno jasno šta želimo da uradimo i kada želimo to da uradimo.
  • Vera da možemo ostavriti cilj. Jasan cilj nije dovoljan, ali je odličan početak. Sada nam treba vera da to zaista možemo da uradimo. Drugim rečima treba da imamo uverenje da zaista to možemo da uradimo. Uverenja možemo kreirati na različite načine i o ovoj temi smo već pisali na blogu. Jedan od načina da imamo veru da možemo ovo da uradimo jeste da pronađemo nekoga ko je u sličnoj situaciji kao našoj a koje uspeo da uradi. Drugi način bi bio da jednog meseca uštedimo neku manju sumu novca i pokažemo sebi da je moguće štedeti.
  • Jason put kako možemo ostvariti cilj uz fleksibilnost da smo spremni da taj put menjamo. Imamo jasan cilj i veru da možemo da uspemo ali sada nam je potreban i put kako možemo ovo da uradimo. U našem primeru možemo da napravimo plan o tome koliko mesečno možemo da uštedimo. Nakon toga treba da ispišemo sve moguće situacije gde možemo smanjiti troškove kao i nove načine na koje možemo prihodovati više novca. Sve ovo što isplaniramo treba da nam omogući da za godinu dana uštedimo 4.000 EURa. Kada napravimo ovaj plan treba da budemo spremni da ga testiramo i posle određenog vremena prilagodimo i promenimo ukoliko je potrebno.

 

==

Prisustvo nade je ključno za ostavrivanje naših ciljeva. Ukoliko nada nije prisutna ostvarenje ciljeva koji su veliki i važni skoro da nije moguće. Zbog toga je važno da budemo svesni ovoga i da se potrudimo da nada uvek bude tu.

Izdvojene obuke