Šta su naši standardi, zbog čega su važni i kako možemo da ih unapredimo

Šta su naši standardi, zbog čega su važni i kako možemo da ih unapredimo

Šta su naši standardi, zbog čega su važni i kako možemo da ih unapredimo

 

Naši standardi su stvari koje smo spremni da tolerišemo. Na primer, ukoliko godinama radimo za istu platu to znači da je taj iznos plate naš standard i da smo spremni da tolerišemo takvu platu. Drugi primer može da bude vezan za odnose koje imamo sa ljudima. Ukoliko imamo odnos sa nekim ko negativno utiče na nas, ko nas stalno omalovažava ili podcenjuje, to znači da je naš standard na nivou da tolerišemo takav odnos.

Kako su naši standardi nastali

Naši standardi su kombinacija nekoliko faktora:

  • Okruženja u kome se nalazimo. Okruženje u kome se nalazimo u mnogome utiče na to kako se ponašamo. Okruženje možemo posmatrati na dva nivoa. Jedan je na nivou društva u kojem živimo, a drugi je na nivou ljudi koji se nalaze u našoj neposrednoj blizini i sa kojima smo u kontaktu svakoga dana. Grad u kome živimo ili firma za koju radimo direktno utiče na naše standarde. Na primer, ukoliko živimo u malom gradu koji nema veliki ekonomski potencijal i ne planiramo da se odselimo, verovatno ne možemo očekivati blistavu poslovnu karijeru, niti ćemo imati takve standarde. Na isti način ukoliko radimo u firmi u kojoj se primaju prosečne plate i ne planiramo da menjamo firmu, naš standard će biti takav da nećemo uopšte razmišljati o značajno većoj plati. Sa druge strane, ljudi sa kojima provodimo najviše vremena takođe utiču na naše standarde. Džim Ron je rekao da je čovek prosek 5 ljudi sa kojima provodi najviše vremena. Ukoliko najviše provodimo vremena sa ljudima koji nisu previše ambiciozni verovatno ćemo se i mi ponašati na sličan način.
  • Naših ograničavajućih uverenja. Mnogi od nas žive život koji je kreiran na osnovu stvari u koje verujemo, koje nas ograničavaju a koje uopšte ne moraju biti tačne. Ovo su uverenja o nama samima, u smislu za koje stvari smo sposobni te uverenja o svetu uopšte, u smislu verovanja šta je moguće u odnsou na stvari koje ne možemo da kontrolišemo. Problem sa uverenjima je taj što je vrlo teško uočiti ih, posebna je ovo tačno za sva ona uverenja koja nas ograničavaju.
  • Našeg identiteta. Identit je naše uverenje o tome kakva smo mi osoba. Naš identite utiče na naše ponašanje tako što kreira takvo ponašanje koje potvrđuje da smo onakva osoba kakva zamišljamo da jesmo. Kao posledica ovoga može da proizađe da tolerišemo razne stvari koje su u skldu sa našim identitetom, te i da na ovakav način kreiramo naše standarde.

 

Kako ne možemo da unapredimo naše standarde

Standarde NE MOŽEMO da unpredimo tako što ćemo jednostavno odlučiti da nešto više nećemo da tolerišemo.

Na primer ne možemo jednostavno reći da više nećemo da radimo u firmi u kojoj nam je mala plata, jer to može da učini da ostanemo bez bilo kakvih primanja čime možemo ugroziti našu egzistenciju.

Dakle, ne možemo jednostavno odlučiti da nećemo više nešto da tolerišemo i da smatramo da to može biti rešenje situacije.

 

Kako možemo da unapredimo standarde

Standarde možemo da unaoredimo prateći nekoliko jednostavnih koraka koji nisu ni malo laki za realizaciju i koji naravno imaju veze sa nastankom naših standarda:

#1. Korak - Razumemo da se naš identit može promeniti

Već smo objasnili da je identite naše uverenje o tome kakva smo mi osoba. I ova uvrenja se mogu promeniti, odnosno možemo promeniti naš identite. Samo treba da se upitmo kakva je osoba, odnosno kakav je identite osobe čiji standardi su oni koje mi želimo da postignemo.

#2. Korak - Uočimo ograničavajuića uverenja koja san sputavaju

Treba da napravimo spisak svih uverenja koja nas ograničavaju da uradimo stvari koje želimo da uradimo. Kada napravimo ovakav spisak, svaki od toh ograničavajućih uverenja treba da zamenimo sa ohrabrujućim istinama koje će da nas podrže. Na primer, umesto da imamo ograničavajuće uverenje da ne možemo imati veću platu od postojeće, možemo da napišemo oslobađajužu istinu da postoje ljudi koji imaju veću platu od nas i da je to moguće ostvariti.

#3. Korak - Počnemo da se ponašamo u skladu sa standardima koje pokušavamo da uvedemo

Sve što još treba da uradimo jeste da počnemo da se ponašamo u skladu sa standardima koje želimo da uvedemo. Ovo znači da svakoga dana umesto što pričamo da bismo “trebali” da počnemo ranije da ustajemo ujutru, ili da bismo “trebali” da krenemo u teretani, to zaista i počemo da radimo.

==

Jedan od najjednostavanijih načina da povećamo kvalitet našeg života jeste da podignemo nivo naših standarda, odnosno nivo stvar ikoje smo spremni da tolerišemo. Međutim, ovaj način nije ni malo lak jer zahteva od nas da se promenimo kao osoba. Da li smo spremni za to?

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvojene obuke