3 kalendara za jednostavnije upravljanje našim životom

3 kalendara za jednostavnije upravljanje našim životom

3 kalendara za jednostavnije upravljanje našim životom

Sigurno ste čuli izreku "Ukoliko nije u kalendaru za mene ne postoji."
Šta ovo znači?
Ovo znači da se samo stvari koje zapisujemo u kalendar zaista i realizuju.
U ovome ima dosta istine, ali je problem što većina nas kalendar koristi samo za upisivanje određenih rokova koji treba da se ispoštuju kao što je odlazak kod zubara ili produženje ličnih dokumenata. 
Moguće je da imamo i drugačiji pristup.
Šta bi se dogodilo ukoliko bismo kalendar koristili za mnogo značajnije stvari dugoročno gledano od upisavanja pojedinih rokova koje treba da ispoštujemo - a to je za ostvarivanje naših ciljeva na godišnjem nivou?
Međutim, da bismo ovo uradili potrebna su nam 3 kalendara.

Koji su ovo kalendari i kako ih možemo koristiti, pročitajte u nastavku ovog bloga:

 

Godišnji kalendar


Godišnji kalendar nam daje pregled čitave godine pred nama. Bez obzira što ga možete koristiti kroz različite aplikacije, smatram da je bolja varijanta da koristite naš kalendar napravljen u MS Excel-u iz sledećih razloga:
- Imamo pregled čitave godine pred vama
- Jednostavna je izmena unosa ukoliko je potrebna
- Lako se dodaju različiti komentari i zabeleške

Kada treba da koristimo ovaj kalendar


Ovaj kalendar treba da koristimo na dva načina:
- Na početku godine kada planiramo čitavu godinu
- Tokom godine kao pomoćni alat koji će nam pomoći da pravimo ispravne izbore na nedeljnom i dnevnom nivou

Kako se kalendar koristi na početku godine


S obzirom da je dosta vas preuzelo ovaj kalendar ove i prethodnih godina, neću previše detaljno opisivati koje stvari treba da unosite u ovaj kalndar, već to možete uraditi ovde.
Prvo što treba da unesemo jesu krupne stvari koje se tiču planiranja odlaska na odmor, putovanja i ostalih stvari koje su važne za naš pre svega privatni život (ciljevi, važni odnosi i drugo). 
"Privatne pobede predvode javne pobede" - Stiven Kovi
Nakon toga možemo da unesemo poslovne događaje koje već znamo da će se dogoditi, kao što su konferencije, redovni kolegijumi i drugo.
Možemo uneti i rokove koji su fiksni kao što su termini predaje mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja.
Što je najvažnije, možemo uneti različite aktivnosti koje su važne za ostvarenje ciljeva koje smo postavili na početku godine.

Kako se kalendar koristi tokom godine


Tokom godine ovaj kalendar možemo da koristimo na različite načine. Ukoliko ste preuzeli naš kreiran u Excel-u, znate da postoji kolona za napomene gde možemo stavljati različite vrste komentara koji nam mogu pomoći da pravimo bolje izbore i svakako još bolje planiramo sledeću godinu.

Stvar o kojoj razmišljam jeste da i ovaj kalendar koristim u papirnoj formi. Ideja je da ga odštampam dvostrano na A3 papiru, gde će šest meseci biti na jednoj strani a šest meseci na drugoj strani.

Potpuno besplatno godišnji kalendar možete preuzeti ovde.

Nedeljni kalendar


Nedeljni kalendar nam daje pregled nedelje pred nama i mogućnost da je isplaniramo na pravi način, odnosno da su naše aktivnosti usklađenje sa onima što želimo da ostvarimo tokom godine. 
Ovde takođe možemo ići sa štampanim kalendarom što ja koristim, a naravno mogu se koristiti različite opcije kao što je Google kalendar ili neki drugi kalendar.
Planiranje nedelje je u stvari osnova svega što radimo tokom čitave godine. 
Stiven Kovi u 7 navika uspešnih ljudi objašnjava kako je nedelja (7 dana) prava mera za planiranje na koju svako od nas treba da se fokusira.

Kako treba da koristimo ovaj kalendar


Jednom nedeljno treba da sednemo i odvojimo sat ili dva kako bismo isplanirali nedelju pred nama. 
Ovaj proces treba da ima dva dela:
- Analiza prethodne nedelje
- Planiranje sledeće nedelje

Kako se koristi kalendar za analizu prethodne nedelje


Tokom nedelje treba da postavljamo različite komentare vezano za stvari koje su događale. Ovo je svakako mnogo lakše uraditi kada koristimo štampanu varijantu ovog kalendara. Može da bude bitno i da stavljamo različite oznake vezano za stvari koje smo planirali u smislu da li smo ih realizovali ili nismo i šta se dogodilo u odnosu na ono što smo planirali. 

Zanimljiv koncept idealne nedelje koji možemo da isprobamo


Od poznatog autoriteta za produktivnost Majkla Hajata naučio sam koncept idealne nedelje. Ideja je da postavimo sebi pitanje: Kako bi izgledala nedelja pred nama ukoliko bi se sve odvijalo onako kako želimo?
Idealna nedelja je neka vrsta filtera koji treba da nam koristi da pravimo bolje izbore tokom nedelje. 
Dakle, nije ideja da do detalja isplaniramo šta ćemo da radimo tokom nedelje, već da definišemo vremenske okvire za svaki od dana koje ćemo se truditi da ispoštujemo.
Ovi okviri se mogu odnositi na čitave dane, a još bolje je da budu definisane na određene sate za svaki do dana.
Primer kreiranja idealne nedelje jeste da recimo stavimo sve sastanke za četvrtak (tema za čitavi dan) ili da stavimo da svakog dana od 9 do 10 ujutru radimo telefonsko pozivanje i kreiranje prodajnih prilika.

Kako je veza između kalendara za nedelju i kalendara godinu


Kada planiramo nedelju, polazna tačka treba da bude upravo kalendar za čitavu godinu, gde možemo da vidimo koje aktivnosti smo prethodno planirali za nedelju pred nama u okviru godišnjeg kalendara. 
Ovakvi uvidi mogu da nam pomognu da pravimo bolje izbore za nedelju pred nama i bolje planiramo.

 

Dnevni kalendar


Svako jutro, ili još bolje svako veče treba da koristimo dnevni kalendar kako bismo isplanirali dan pred nama.
Možemo i u ovoj situaciji da koristimo razlilčite aplikacije, ili kalendar, ili možemo da idemo sa bilo kakvom analognom varijantom.

Šta treba da unosimo u dnevni kalendar


Trenutno koristim papirnu varijantu dnevnog kalendara i ona mi najviše odgovara. 
Kada planiramo dan prvo što treba da uradimo jeste da unesemo sastanke koje imamo i da sagledamo koje će nam vreme oduzeti.
Nakon toga treba da odredimo najvažnije stvari koje treba da završimo a koje treba da budu naravno usklađenje sa nedeljnim kalendarom koji opet treba da bude usklađen sa godišnjim kalendarom.

Sistem 3 najvažnije stvari za dan


Ukoliko želimo da ostanemo fokusirani na ciljeve koje želimo da ostvarimo treba da svakog dana odredimo 3 najvažnije stvari koje treba da uradimo. Kao što sam već napisao, ove 3 najvažnije stvari treba da odredimo na osnovu uvida u nedeljni i godišnji kalendar.
Zbog čega samo 3 stvari?
Postoji najmanje 2 razloga:
- Jedini način da ostvarimo ciljeve koje postavimo jeste da se svakodnevno fokusiramo na tek nekoliko stvari koje će najviše doprineti njihovom ostvarenju. U ovome leži i najčešći razlog zbog koga ne ostvarujemo ciljeve a to je što ne umemo da odredimo na šta treba da se fokusiramo, odnosno koje su to najvažnije stvari. Pomoć kalendara za nedelju i godine je veoma značajna u ovakvim situacijama.
- Treba da se trudimo da radimo na što manje različitih stvari tokom dana, jer je to jedini način da uradimo kvalitetan posao. Ukoliko imate previše stvari za jedan dan, nećemo sigurno uspeti sve da ih završimo i nećemo u speti da uradimo dovoljno kvalitetan posao.


#blog

 

 

 

 

Izdvojene obuke