4 slajda koja treba da imate u svakoj prezentaciji

4 slajda koja treba da imate u svakoj prezentaciji

Bez obzira na to da li držite prezentaciju svom timu ili govorite na nekom skupu, loše urađeni slajdovi mogu umanjiti efekat poruke koju želite da prenesete. Drugim rečima, ukoliko kvalitet vaših slajdova nije jednak kvalitetu onoga što želite da kažete, publika će u nekom trenutku izgubiti fokus.
Prezentacija sadrži različite tipove slajdova od kojih svaki ima određenu namenu. Međutim, postoji nekoliko slajdova koje bi trebalo da ima svaka prezentacija i koje treba napraviti pre ostalih. Ako ove slajdove uradite kako treba, velika je verovatnoća da će čitava prezentacija izgledati dobro:

1) Naslovni slajd

Ovo je slajd kojim obično počinje prezentacija i koji ljudi mogu da vide čim uđu u salu, pre nego što počnete da govorite. Na ovom slajdu treba da se nalazi naslov i podnaslov vaše prezentacije, vaše ime, kao i naziv preduzeća za koje radite. Bilo bi dobro da se na ovom slajdu nađe i neka slika koja će dodatno opisati ono o čemu ćete govoriti. Naslovni slajd stvara prvi utisak o prezentaciji kod onih koji treba da vas slušaju, tako da je važno da bude dobro urađen.

2) Slajd sa glavnom porukom

Ovaj slajd treba da se pojavi odmah nakon naslovnog slajda. Na njemu treba da se, ukoliko je moguće u jednoj rečenici, opiše koja je korist vaše prezentacije za one koji će da vas slušaju. Ako dobro napravite ovaj slajd, obezbedićete pažnju prisutnih do kraja prezentacije.

3) Navigacioni slajd

Ova vrsta slajda pomaže publici da sagleda gde se trenutno nalazite u vašoj prezentaciji. Obično se na ovakvim slajdovima prikazuje redni broj i naslov modula ili koraka iz kojih se sadrži vaša prezentacija. Ljudi se u određenom trenutku umore, bez obzira na to koliko ste dobri, i na osnovu ovih slajdova mogu znati koliko je još ostalo do kraja.

4) Izlazni slajd

Na ovom slajdu treba da se nađe rezime vaše prezentacije. Možete ponovo navesti sve korake ili module kroz koje ste prošli. Važno je da date vizuelnu konotaciju ovom slajdu. Ukoliko se vaša prezentacija sastoji iz koraka koje treba slediti, nemojte ih samo navesti kao niz bočkica, već iz povežite strelicama i navedite ih sa leva na desno ili odozdo na gore. Ako ste objašnjavali neki proces koji treba stalno ponavljati, sve korake prikažite u krugu kako bi se stekao osećaj da ste pričali o nečemu što treba stalno iznova raditi. Može vam se učiniti da ovakav slajd treba da stavite na samom početku. Meni se to ne sviđa, jer mi se onda čini da gledam film za koji su mi ispričali šta će se dogoditi na kraju. Tokom prezentacije treba publiku malo držati u neizvesnosti time što stalno iščekuje šta ćete reći sledeće. Iz istig razloga sam protiv toga da se podele odštampani slajdovi na početku.
Svi ostali slajdovi treba da budu usklađeni sa prethodna četiri. Treba da imaju istu paletu boja i isti font. Ono što možete da uradite jeste da slajdove koje ste prethodno napravili očistite od sadržaja i koristite ih za tekstualni slajd, slajd sa citatom ili dijagramom.

Pitanje za vas: Da li vi imate predlog za neki slajd koji nije naveden ovde?

Ažurirano: 03.07.2016


© Copyright 2023. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh