Kako da nekome ukažete na grešku

Kako da nekome ukažete na grešku

  • Podijeli:
Kako da nekome ukažete na grešku
Pre nekoliko dana me je pozvao prijatelj telefonom. Tokom razgovora mi je ukazao na grešku koju sam napravio pre nekoliko dana, a za koju je on saznao nešto ranije. Osećao sam se vrlo neprijatno zbog svega, ali sam se trudio da budem konstruktivan, nisam se branio i pokušao da opravdam moj postupak, bez obzira na to što sam pronalazio mnoga opravdanja za sebe tokom razgovora, tako da smo se brzo dogovorili šta treba uraditi kako bi se stvari ispravile.
 
Razmišljajući o svemu što se dogodilo, zaključio sam da mi je prijatelj pokazao odličan način na koji možemo nekom ukazati na grešku. U nastavku pročitajte kako:
 

1)Uverite se da je greška zaista napravljena

Često će nam se desiti da prebrzo donosimo zaključke i na osnovu njih reagujemo. O ovome dosta govori Stiven Kovi u jednoj od najboljih knjiga za lični razvoj ikada napisanih 7 navika uspešnih ljudi. On kaže da je čovek jedina životinja koja je u stanju da razmisli o načinu na koji će odgovoriti na određeni stimulans. Tako da je uvek dobro, kada vam se učini da je neko pogrešio, pre bilo kakve reakcije, sve analizirati i uveriti se da je greška zaista napravljena.
 

2) Razumite osobu koja je napravila grešku

Greške se uglavnom ne prave sa namerom. Skoro niko se ne probudi ujutru sa idejom da uradi nešto što nije dobro. Ovakve stvari se najčešće dešavaju iz neznanja, nemara ili sasvim slučajno. Zbog toga je važno da se potrudimo da razumemo osobu koja je grešku napravila i pokušamo da shvatimo zbog čega je to uradila. Kada razumemo zašto je to uradilo, veće su nam šanse da joj na pravi način ukažemo na grešku, pomognemo joj da je ne ponovi i osmislimo način da se stvari isprave.
 

3) Objasnite posledice greške koja je napravljenja

Mnogo važnije od same greške su posledice koje nastanu. Kada neko razume posledice, mnogo će lakše prihvatiti da je pogrešio i pokušati to da ispravi. Ne razmišljanje o mogućim posledicama je verovatno i najčešći uzrok nastajanja grešaka. 
 

4) Dajte primer gde vam je osoba koja je pogrešila ukazivala na sličnu stvar kod nekog drugog

Ovo nije uvek moguće, ali je verovatno najmoćniji način da neko uvidi da je pogrešio. Saopštite mu primer u kome vam je on govorio o nekome ranije ko je uradio sličnu stvar. Moj prijatelj je upravo ovo uradio, dao mi je primer gde sam se ja skoro žalio na nekoga da je uradio sličnu stvar, i ja sam se potpuno povezao sa tim. Drugim rečima, ispričajte kratku priču u kojoj će on biti glavni akter i pokažite mu na njegovm primeru da je sve što vi govorite tačno.
 

5) Dogovorite se kako greška može da se ispravi

Kada ste sigurni da se razumete, dogovorite se kako greška može da se ispravi, odnosno koji su sledeći koraci. Mogućnost da stvari mogu da se isprave, skoro uvek postoji ako razmišljamo na pravi način. Razgovarajte o mogućim opcijama, i što je najvažnije, dogovorite prvi sledeći korak koji treba da se realizuje.

Šta možete sledeće da uradite:

Razmislite o skorašnjem slučaju kada ste nekome ukazali na grešku. Prisetite se kako ste to uradili i onda uporedite sa prethodno navedenim koracima. 

Objave povezane sa temom ovog bloga:

 

 
Izdvojene obuke