Kako da osmislite prezentaciju koja traje manje od 15 minuta

Kako da osmislite prezentaciju koja traje manje od 15 minuta

Kada govorimo o prezentacijama, obično zamišljamo PowerPoint slajdove, salu i dovoljno vremena da ispričamo sve što želimo. Međutim, svakodnevno se nalazimo u situacijama gde treba da održimo mini prezentacije u trajanju od samo nekoliko minuta, ili najduže 10 do 15 minuta, bez slajdova, tokom kojih želimo da predstavimo naš predlog i realizujemo ga zajedno sa šefom, kolegom, suprugom ili detetom.

Da biste dobri osmislili ovakve prezentacije i uspešno komunicirali, potrebno je da se pripremite. U nastavku možete pogledati okvir koji koristim u ovakvim slučajevima, koji se pokazao vrlo uspešnim u različitim situacijama, od komuniciranja sa klijentima, pisanja blogova do pravljenja dogovora sa mojoj decom.

1) Udica - Objasnite kakva je korist za onoga ko vas sluša

Ukratko opišite ono što predlažete. Da biste ovo uradili efektno, potrebno je da prethodno privučete pažnju onoga kome govorite. Najlakši način da privučete nečiju pažnju jeste da prepoznate njegove interese i objasnite na koji način možete da pomognete da se oni ostvare. Ovo je posebno važno kada imate malo vremena za razgovor. Dakle, svaku prezentaciju treba da započnete izjavom koja objašnjava zbog čega je to što želite da predložite dobro ili korisno ne za Vas, već za onoga ko Vas sluša. Ovu izjavu možete posmatrati kao neku vrstu novinskog naslova koja će privući čitaoca da pročita ostatak teksta.

Na primer, ukoliko želite da Vaše dete krene sa Vama u šetnju, umesto objašnjavanja da je to zdravo za njega, pokušajte da mu objasnite na koji način će se igrati tokom te šetnje.

2) Priča - Omogućite da se oni koji vas slušaju bolje povežu sa onim što govorite

Ljudski mozak funkcioniše tako da mnogo lakše pamti priče od činjenica. Zbog toga je uvek dobro osmosliti kratku priču koja je povezana sa prethodno izrečenim predlogom i koja će omogućiti onome ko Vas sluša da se bolje poveže sa stvarima o kojima govorite.

Na primer, ukoliko predlažete svom šefu uvođenje nove procedure koja će učiniti određeni proces efikasnijim, ispričajte mu priču o tome kako ste tu ideju dobili jer ste pokušavali da rešite određeni problem sa kojim ste se sreli i onda ste rešavajući taj problem došli do ideje koju ste mu upravo predočili.

3) Stavke - Navedite razloge zbog kojih treba da prihvate vaš predlog

Sada je vreme da objasnite razloge za Vaš predlog. S obzirom na kratko vreme koje imate, predlažem da navedete 3 do 5 razloga zbog kojih smatrate da je vaš predlog dobar. Ukoliko ste se ozbiljno pripremili verovatno ćete imati veći broj razloga, pa Vam predlažem da ih sortirate po važnosti i onda izaberete 3 do 5 najvažnijih. Svakako ne treba preterivati sa razlozima jer postoji mogućnost da postanete dosadni.

Na primer, ukoliko predlažete uvođenje nove usluge za postojeće klijente vašeg preduzeća, pokušajte sa sledećim:
  • Veći broj klijenata me je pitao da li mi to radimo
  • Na osnovu ankete koju sam napravio, 60% klijenata je zainteresovano za to
  • Ne zahteva velika finansijska ulaganja

4) Poziv na akciju - Pozovite ljude da urade ono što očekujete od njih

Kada se pripremate za razgovor, mora Vam biti jasno šta želite da oni koji Vas slušaje urade. Predlažem da tokom priprema za razgovor ispišete na papir šta želite da osoba koja Vas sluša uradi u idelanom scenariju, odnosno ako bez potrebe za dodatnim razjašnjenjima prihvati i razume sve što ste rekli. Dakle, na kraju prezentacije je potrebno definisati sledeći korak, ili sledećih nekoliko koraka koje treba uraditi da bi se približili realizaciji vašeg predloga.

Na primer, ukoliko ste upravo predložili svojoj supruzu da odete zajedno u bioskop, na kraju treba da kažete: "Ako se slažeš, ja bih popodne otišao da kupim karte."

5) Rezime - Sumirajte ono što ste rekli

Na kraju je potrebno da u jednoj ili dve rečenice sumirate ono što ste rekli na način da još bolje povežete sve elemente koje ste prethodno naveli.

Na primer, ukoliko ste izneli predlog da idete sa prijateljima na izlet, završite tako što ćete reći: "Mislim da ćemo se odlično provesti i da ćemo svi uživati ako to uradimo na način koji sam upravo predložio."

Ovo je prilično jednostavan okvir, ali mislim da Vam može biti koristan. Komunikacija je veština koju svi moramo da usavršimo, a posebno ako želimo da imamo veći uticaj na ljude oko nas.

Pitanje za vas: Da li imate još neku ideju na koji način možemo kreirati prezentacije koje treba da traju kraće od 15 minuta? Vaše komentare možete ostaviti ispod.

Ažurirano: 16.01.2017


© Copyright 2020. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh