Kako da bolje slušate

Kako da bolje slušate

U svojoj sjajnoj knjizi 7 navika uspešnih ljudi, autor Stiven Kovi objašnjava kako je jedna od ključnih stvari za uspešnu komunikaciju da se uvek trudite da prvo razumete druge pre nego što oni razumeju vas.

Dakle, treba da pokušate da razumete na koji način vaš sagovornik vidi stvari, a jedan od najboljih načina da ovo uradite jeste da pažljivo slušate. Međutim, većina ljudi sa ovim ima problem.

Razlozi su obično sledeći:

  • Radite nešto drugo dok osoba sa kojom komunicirate govori
  • Razmišljate o nečemu drugome dok osoba sa kojom komunicirate govori
  • Samo čekate da osoba napravi pauzu kako bi nešto rekli jer već znate odgovor
  • Imate mišljenje o osobi ili o onome o čemu govori

Sve prethodno obično dovodi do problema u komunikaciji i nerazumevanja. Veoma često kod sebe prepoznajem sve prethodne situacije i trudim se da ih budem svestan kada nastupe.

Umesto toga, treba da se potrudite da bolje slušate. Odnosno da slušate sa namerom da razumete drugu osobu a ne sa namerom da joj odgovorite. U nastavku pročitajte kako ovo možete da uradite:

1) Nemojte prekidati osobu dok govori

Pokušajte da ne prekidate osobu dok govori. Možda ćete ovo najlakše uraditi ukoliko budete zapisivali beleške dok osoba govori, ili ukoliko nemate uslova za to pokušajte da budete svesni trenutka kada poželite da prekinete osobu (što će se dešavati veoma često) i oduprite se toj želji i nastavite da je slušate. Budite komotni u trenucima neprijatnih tišina i sačekajte da druga osoba nastavi da priča.

2) Postavljajte pitanja i dodatna pitanja

Postavite pitanja koja će vam pomoći da bolje razumete sagovornika. Nakon što postavite pitanje ponovo zaćutite i slušajte osobu bez prekidanja. Kada osoba završi postavite dodatna pitanja: "Zbog čega to misliš?"; "Kako se sada osećaš zbog toga?"; "Koji su razlozi zbog kojih si tako postupio?" i slično.

3) Zanemarite sve pretpostavke i nagađanja

Ovo je možda najteži deo slušanja, a to je da isključite sve pretpostavke i nagađanja i zaista se stavite u situaciju osobe sa kojom razgovarate i razumete je. Kada niste u mogućnosti da zanemarite ove stvari, onda slušate, kako to kaže Stiven Kovi, autobiografski, u kojem slučaju reagujete na jedan od četiri načina:

  • Procenjujete - slažete se ili se ne slažete
  • Sondirate - postavljate pitanja na osnovu vaših pogleda na svet
  • Savetujete - delite savete na osnovu svog iskustva
  • Tumačite - pokušavate da objasnite ponašanja ljudi na osnovu vaših motiva i postupaka

Međutim, ukoliko stvarno uspete da slušate bez pretpostavki i nagađanja, ljudi će želeti da se otvore prema vama.

4) Slušajte očima

Dok slušate osobu obratite pažnju i na sve ostale stvari, kao što je ton kojim izgovara reči ili pokrete tela. Na ovaj način ćete moći bolje da sagledate osećanja osobe i da "čitate između redova" dok osoba govori. Osećanja su vrlo važna, jer ona utiču na to kako ljudi donose odluke i mnogo bolje ćete moći da im pomognete.

5) Ponovite svojim rečima šta je sagovornik izgovorio

Jedan od odličnih načina da pokažete nekome da ga slušate jeste da mu povremeno kažete "Samo da budem siguran da sam te razumeo hteo si da kažeš da.....".Uradite ovo nekoliko puta tokom razgovora i videćete kakve ćete reakcije izazvati kod sagovornika i koliko ćete novih stvari naučiti.

==

Ukoliko želite da možete više da utičete na osobe oko vas, bilo da su u pitanju vaša deca, prijatelji ili porodica, trudite se prvo da ih razumete. Sve je posle mnogo lakše.

Objave povezane sa temom ovog bloga:

Ažurirano: 30.11.-0001


© Copyright 2023. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh