Kako da unapredite vaš CV

Kako da unapredite vaš CV

Kako da unapredite vaš CV

Skoro sam razgovarao sa jednom mojom poznanicom koja trenutno traži novi posao. Predložio sam joj da mi pošalje svoj CV kako bi ga pogledao i dao joj eventualno neke predloge za unapređenje.

Kada sam pogledao njen CV, zaključio sam da je napravljen tako da ne oslikava na pravi način njenu do sada prilično uspešnu poslovnu karijeru i sva dostignuća koja je ostvarila.

S obzirom da sam nekoliko puta učestvovao u procesu odabira kandidata za radna mesta u različitim preduzećima, često sam se sretao sa ovakvim situacijama gde se CV može značajno unaprediti uvođenjem nekoliko stvari o kojima kandidati možda nisu razmišljali prilikom kreiranja.

U nastavku pogledajte koje su to stvari:

1) Postavite fotografiju

Postoje različita mišljenja vezano za postavljanje slike u CV-ju. Neki kažu da ne treba postavljati sliku jer onaj koji gleda CV može imate određene pretpostavke na osnovu nje koje ne moraju biti tačne. U nekim zemljama je čak praksa da se ne stavlja CV zbog rasnih i nekih drugih razloga.

Moje mišljenje je da sliku treba obavezno postaviti, i to iz sledećih razloga:

 • Mnogo je lakše kasnije poslodavcu da poveže vaš CV sa razgovorom koji je imao sa vama ukoliko postoji slika na CV-ju
 • Dobro urađenja fotografija može komunicirati o tome kakva ste osoba zajedno sa svim ostalim što piše u CV-ju
 • CV bolje izgleda kada postoji vaša fotografija u njemu

2) Izbegnite korišćenje šablonizovanih formi CV-jeva

Ukoliko pratite moj blog, verovatno znate koliko verujem u korišćenje šablona vezano za različite stvari na poslu i u životu. Međutim, kada je CV u pitanju smatram da je to jedan od slučajeva kada ne treba koristiti šablon.

Postoji dosta šablona koji se mogu preuzeti danas na Internetu koji su svakako dobri, ali ja bi ih koristio samo u smislu toga da vidim šta sve od sadržaja treba da bude u CV-ju.

Postoji nekoliko problema kada su šabloni u pitanju:

 • Vaš CV će se uklopiti u veliki broj ostalih koji koriste isti šablon
 • Svako ima jedinstvenu karijeru i forma šablona možda ne može da prikaže na pravi način sve što ste postigli do sada
 • Ljudi kada popunjavaju šablone zaborave da prilagode ili izbrišu određene reči ili rečenice što čini da CV izgleda neuredno i šalje poruku da onaj ko ga je poslao ne obraća pažnju na detalje

Dakle, preuzemite neki od šablona da vidite šta sve treba da se navede, a onda krenite od praznog papira i složite vaš CV tako da na najbolji način prikaže Vas i vašu karijeru.

3) Stavke uvek ređajte od najnovijih ka starijim

Postoji nekoliko mesta u CV-ju u kojima treba da poređate stavke kroz vreme, kao što prethodna karijera, vaše obrazovanje i dodatno obrazovanje.

Ovakve stavke uvek treba navoditi tako da se prvo navede najnovija stavka i onda redom ka starijim. Stvari koje se očekuju od zaposlenog nisu iste danas i pre deset godina. Zbog toga ono što ste radili pre deset godina može biti manje značajno od onoga što radite danas u smislu veština koje su potrebne da bi se posao uspešno obavio.

4) Potrudite se da pokažete a ne da kažete

Obično se na kraju CV-ja navode lične osobine gde stavlkate da ste orjentisani ka rešavanju problema, spremni na stalno učenje, ambiciozni, dobri kada je u pitanju rad po stresom i slično.

Bez obzira što sve navedeno može biti tačno, samo navođenje ovakvih stavki malo znači bez navođenja konkretnih situacija gde se vidi da ste zaista takvi:

 • Umesto da navedete da ste orjentisani ka rešavanju problema u radnom iskustvu navedite situacije kada ste rešili neki problem sa kojim ste se suočili.
 • Umesto da navedete da ste spremni na stalno učenje u dodatnom obrazovanju istaknite koji kurs trenutno pohađate, te koliko knjiga čitate godišnje koje su vezane za posao koji radite.
 • Umesto da navedete kako ste dobri kada je u pitanju rad pod stresom opišite nekoliko situacija u kojima ste za kratak vremenski rok sa ograničenim resursima postigli određeni rezultat.

5) Ograničite CV na dve stranice

Negde sam pročitao nepisano pravilo u velikim kompanijama kao što je Google da dužina CV-ja treba da bude jedna stranica za 10 godina karijere. Dakle, potrudite se da vaš CV ima maksimalno dve stranice.

Ovakav pristup će vam omogućiti da:

 • Dobro razmislite o tome šta ćete staviti u CV i zaista navedete najvažnije stvari
 • Komunicirate sa potencijalnim poslodavcem da razumete koja je svrha CV-ja, te da poštujete njihovo vreme
 • Učinite CV lakim za čitanje i preglednim

==

Pored svega navedenog, predlažem da uradite i sledeće:

 • Redovno ažurirajte vaš CV novim dostignućima. Ne izgleda baš dobro kada ovih dana navedete da ste poslednji kurs završili 2008. godine
 • Snimite CV kao PDF i nazovite ga u formi ime_prezime_godina. Na ovaj način ćete olakšati potencijalnom poslodavcu da pronađe vaš CV kada mu bude potreban.
 • Učinite CV preglednim i lakim za čitanje naslovima i podnaslovima
 • Budite znatiželjni i pogledajte CV-jeve vaših prijatelja a posebno uspešnih ljudi na koje želite da se ugledate jer ćete na taj način dobiti nove ideje za svoj CV.
 • Kreirajte LinkedIn profil i navedite link u CV-ju

Objave povezane sa temom ovog bloga:

 

 
Izdvojene obuke