Kako pripremam prezentacije za svoja predavanja

Kako pripremam prezentacije za svoja predavanja

Kako pripremam prezentacije za svoja predavanja

Pre nekoliko dana sam održao predavanje na 5. biznis promo konferenciji u Banja Luci. Predavanje je bilo vezano za upravljanje odnosom sa nezaodovoljnim klijentom.

Ovo je prvi put da sam držao predavanje o ovoj temi, tako da je bilo potrebno i da napravim prezentaciju koja će pratiti predavanje.

Prezentacije uvek pravim na isti način i imam proces od koga ne odustajem već godinama. Ono što će vam možda biti zanimljivo jeste da slajdove pravim na samom kraju.

U nastavku pročitajte na koji način pravim prezentacije za svoja predavanja:

1) Definišem temu

Prvo što uradim jeste da odredim temu predavanja. U ovom slučaju je tema predavanja bila vezana za upravljanje odnosom sa nezadovoljnim klijentom.

2) Definišem veliku ideju

Sledeće što uradim jeste da definišem veliku ideju, odnosnom u nekoliko stavki navedem šta želim da kažem mojom prezentacijom.

Kada je u pitanju upravljanje odnosom sa nezadovoljnim klijentom, stavke su bile sledeće:

 • Sa nezadovoljnim klijentom postoje samo dve mogućnosti. Prekinuti odnos ili graditi odnos.
 • Treba da znamo na koji način se odlučiti za prekid odnosa, te koji su koraci kada se odnos prekida
 • Treba kontinuiramo graditi odnos sa klijentom sa kojim ne želimo da prekidamo saradnju, jer će nam to pružiti više mogućnosti kada dođe do nezadovoljstva
 • Postoje određeni koraci koje treba realizovati kada dođe do nezadovoljstva kako bi na što efikasniji način popravili situaciju

3) Kreiram sadržaj prezentacije

Veliku ideju koja je prethodno definisana kroz stavke unosim u Workflowy kao niz "bočkica", odnosno bullet pointa. Od ovih stavki pravim novih nekoliko bočkica koja će u stvari biti delovi prezentacije.

Konačne bočkice su u ovom slučaju bile:

 • Zbog čega ne treba da radite sa nezadovoljnim klijentom
 • Kako da gradite odnos sa klijentima (onda kada vam nisu potrebni)
 • Kako reagovati kada je klijent nezadovoljan

Ukoliko ne znate, Workflowy je program koji vam omogućava da kreirati sadržaj kroz formiranje stavki i podstavki. Meni odgovara jer u potpunosti prati način na koji razmišljam i jednostavan je za korišćenje.

Kada sam formirao konačne bočkice nastavljam sa radom u Workflowy-ju tako što u okviru svake od njih kreiram sadržaj, opet kao niz podbočkica.

Osim rada u ovom programu, ovde dosta koristim papir i olovku gde skiciram sheme koje ću koristiti u prezentaciji i proveravam da li sadržaj ima logični tok.

4) Tražim priče koje mogu da naprave uvod u ono što želim da kažem

Trudim se da na početku svake stvari o kojoj govorim ispričam neku kratku priču koja ilustruje ono što želim da kažem. Ovo nije uvek lako pronaći, a ono što mi pomaže jeste što često zapišem stvari koje mi se događaju u dnevnik ili u notion.so, tako da uvek prvo proverim na ovim mestima da li ima nešto zanimljivo.

Za potrebe prezentacije o upravljanju odnosom sa nezadovoljnim klijentom, između ostalih, bilo je potrebno da pronađem priču koja će ilustrovati kako je nekada dovoljno da uradimo neku potpuno malu stvar, da bi gradili odnos sa klijentom.

Priča koju sam ispričao ovde se ticala mog odnosa sa knjigovođom od pre nekoliko godina, gde sam uradio jednu malu stvar, koja je kasnije značajno unapredila naš odnos.

5) Tražim slike koje će ilustrovati pojedine stvari o kojima govorim

Pored priča, veoma važna stvar za prezentaciju su slike kojima dodatno ilustrujem sve o čemu govorim. Sliku uglavnom preuzimam sa sajta Unsplash.com.

Za potrebe ove prezentacije bile su mi potrebne slike koje će ilustrovati stvari vezano za građenje odnosa sa klijentom onda kada nam taj odnos nije potreban.

6) Kreiram slajdove u PowerPoint-u

Tek nakon što sam napravio kompletan sadržaj, proverio da li ima logički sled, te kreiao sve skice i pronašao sve priče, pristupam kreiranju slajdova u PowerPoint-u.

Prilikom kreiranja slajdova uglavnom se držim sledećeg:

 • Koristim tamnu pozadinu za slajdove (u poslednje vreme uglavnom crnu)
 • Ne koristim font manji od 30
 • Trudim se da imam minimalnu količinu teksta na slajdovima
 • Za sve bočkice koristim animaciju tako da se ne pojave sve odjednom, već jedna po jedna kako teče prezentacija
 • Kada postoje slike, kada god je moguće postavljam ih preko celog slajda

==

Pravljenje prezentacije je mnogo više od pravljena slajdova i podrazumeve dosta rada pre toga. Međutim, ukoliko kreiranju prezentacije pristupite na ovaj način, siguran sam da ćete biti zadovoljni krajnjim rezultatom.

Objave povezane sa temom ovog bloga:

 
Izdvojene obuke