Gmail skraćenice sa tastature koje će vam uštedeti više od 30 sati godišnje

Gmail skraćenice sa tastature koje će vam uštedeti više od 30 sati godišnje

Gmail skraćenice sa tastature koje će vam uštedeti više od 30 sati godišnje

Ukoliko se odlučite da pozovete neku opciju iz programa korišćenjem menija umesto skraćenice sa tastature izgubićete najmanje 2 sekunde i to ako znate gde se ta opcija u meniju nalaz. Ukoliko ne znate verovatno ćete izgubiti i više vremena.

Sada možete da konstatujete da dve sekunde i nije puno vremena. Međutim, s obzirom na to koliko radite za računarom tokom dana, ovakve stvari posmatrane na duži vremenski period mogu biti važne.

Statistike kažu da možete uštedeti 8 punih dana godišnje korišćenjem skraćenica sa tastature za sve programe koje koristite.

Pogledajte video ispod gde objašnjavam kako se uključuju, koje su najkorisnije te zbog čega je to važno.

U nastavku pogledajte pregled više od 30 skraćenica sa tastature za Gmail. U cilju lakše preglednosti napravio sam sadržaj u nastavku pomoću koga možete doćo brzo do određene grupe skraćenica:

Uključivanje skraćenica sa tastature

7 najkorisinijih skraćenica

Kreiranje, slanje i odgovaranje na poruke

Odgovaranje na poruke

Kretanje kroz listu poruka i konverzacija

Biranje više poruka

Dodavanje formatiranja u tekst poruke

Dodavanje linkova i stavki u poruke

Upravljanje Inbox-om

Kretanje kroz Gmail okruženje

 

Uključivanje skraćenica sa tastature

Da biste uključili skraćenice sa tastature potrebno je da:

#1. Kliknete na zupčanik koji je nalazi u gornjem desnom uglu čime ćete uključiti opciju za podešavanja (settings)

#2. U okviru prvog taba (General) pustite se do dole i kada dođete do keyboard shortcuts, izaberite opciju keyboard shortcuts On

#3. Nastavite dalje do kraja strane i izaberite opciju Save changes

7 najkorisnijih skraćenica

 • Pregled svih skraćenica  - Shift + ?
 • Kreiranje nove poruke - C
 • Slanje poruke - Ctrl + Enter
 • Pronalaženje poruke - /
 • Dodavanje linka - Ctrl + K
 • Odgovaranje na otvorenu poruku - R
 • Prosleđivanje poruke - F

Kreiranje, Slanje i odgovaranje na poruke

Pomoću skraćenica sa tastature možete jednostavno kreirati, slati i odgovarati na poruke:

 • Kreiranje nove poruke (C) - Pritisnite C da biste kreirali novu poruku
 • Kreirajte novu poruku u zasebnom tab-u (D) - Pritisnite D da biste kreirali novu poruku u zasebnom Tab-u gde će se otvoriti najveći mogući proistor za unos sadržaja u poruku
 • Pošaljite poruku (Ctrl + Enter) - Pritisnite Ctrl + Enter da biste poslali otvorenu poruku
 • Prosleđivanje poruke (F) - Pritisnite F da biste prosledili poruku

Odgovaranje na poruke

Na već otvorenu poruku možete jednostavno dogovoriti onome od koga ste dobili poruku ili svima koji su uključeni u komunikaciju. Nakon što kliknete na poruku i pročitate je možete uraditi sledeće:

 • Odgovori na otvorenu poruku (R) - Pritisnite R da biste odgovorili na otvorenu poruku
 • Odgovori svima (A) - Pritisnite A da biste odgovorili svima koji su uključeni u komunikaciju u poruci

Kretanje kroz listu poruka i konverzacija

Kada posmatrate listu poruka koja vama je stigla u Inbox ili listu konverzacije, možete se vrlo brzo kretati kroz njih pomoći sledećih skraćenica:

 • Kretanje ka dole kroz listu poruka (J) - Pritisnite J kako biste se kretali ka dole kroz listu poruka
 • Kretanje ka gore kroz listu poruka (K) - Pritisnite K kako biste se kretali ka gore kroz listu poruka
 • Kretanje ka dole kroz konverzaciju - (N) - Pritisnite N kako biste se brzo kretali ka dole kroz poruke u jednoj konverzaciji
 • Kretanje ka gore kroz konverzaciju - (P) - Pritisnite P kako biste se brzo kretali ka gore kroz poruke u jednoj konverzaciji

Biranje više poruka

Ove skraćenica će vam pomoći da izaberete više poruka koja se nalaze u nizu jedna iza druge ili više poruka koje nisu jedna iza druge:

 • Biranje više poruka u nizu (Shift) - Kliknite na kvadratić prve poruke u nizu, nakon toga pritisnite Shift i kliknite na poslednju poruku u nizu. Sve poruke između će biti izabrane.
 • Biranje više poruka koje nisu povezane (Ctrl) - Kliknite na kvadratić prve poruke, nakon toga pritisnite Ctrl i kliknite na nekoliko poruka koje nisu povezane i sve poruke će biti izabrane.

Dodavanje formatiranja u tekst poruke

Kada kucate poruku povremeno ćete želeti da dodatno naznačite tekst tako što ćete ga podebljati, zakositi ili nakriviti:

 • Podebljavanje teksta (Ctrl + B) - Označite tekst i pritisnite Ctrl + B da biste ga podebljali
 • Zakrivljavanje teksta (Ctrl + I) - Označite teskt i pritisnite Ctrl + I da biste ga zakrivili
 • Podvlačenje teksta (Ctrl + U) - Označite tekst i pritisnite Ctrl + U da biste ga podvukli

Na Mac računarima umesto Ctrl koristite Command taster

Dodavanje linkova i stavki u poruke

Možete dodavati linkove u vaše poruke kao i liste koje mogu povećati preglednost sadržaja:

 • Dodavanje link (Ctrl + K) - Označite tekst koji predstavljati link i pritisnite Ctrl + K kako biste uneli link
 • Kreiranje numeričke liste stavki (Ctrl + Shift + 7) - Postavite kursor na mestu gde želite da unesete numeričku listu stavki i pritisnite Ctrl + Shift + 7
 • Kreiranje stavki (bullet points) (Ctrl + Shift + 8) - Postavite kursor na mestu gde želite da unesete listu stavki i pritisnite Ctrl + Shift + 8

Na Mac računarima umesto Ctrl koristite Command taster

Upravljanje Inbox-om

Koristite sledeće skraćenice da biste efikasnije upravljali Inbox-om:

 • Pronaći poruku (/) - Pritisnite / da biste postavili kursor u polje za pretragu (search polje)
 • Arhiviranje poruke (E) - Poruku možete arhivirati tako što ćete kliknuti na kvadratić pored poruke i kliknuti na E ili tako što ćete otvoriti poruku i kliknuti na E
 • Brisanje poruke (Shift + 3) - Označite jednu ili više poruka tako što ćete kliknuti na kvadratiće pored njih i nakon toga pritisnite Shift + 3 i poruke će biti premeštene u Trash
 • Označiti poruku kao nepročitanu (Shift + U) - Kliknite na kvadratić pored poruke da biste je izabrali ili otvorite poruku i nakon toga kliknite na Shift + U da biste je označili kao nepročitanu
 • Označi poruku kao važnu (Shift + =) -  Kliknite na kvadratić pored poruke da biste je izabrali ili otvorite poruku i nakon toga kliknite na Shift + = da biste je označili kao važnu

Kretanje kroz Gmail okruženje

Sledeće skraćenice vam mogu pomoći da se brže krećete kroz kroz Gmail okruženje, odnosno nisu toliko vezane za samo slanje, primanje ili pretraživanje poruka, već za izbor određenih opcija u okviru čitavog Gmail-a. Za razliku od prethodnih skraćenica, većina se koristi tako što se prvo pritisne jedna taster, pusti se i nakon toga se pritisne drugi taster.

 • Otvoriti Google Tasks (G pa K) - Pritisnite G i nakon toga K da biste pokrenuli Google Tasks
 • Pristupiti kontaktima (G pa C) - Pritisnite G i nakon toga C da biste pristupili kontaktima
 • Prikazati sve poruke označene zvezdicom (G pa S) - Prisitisnite G i nakon toga pritisnite S da biste prikazali sve poruke koje su označene zvezdicom
 • Pristupiti Inbox-u (U) - Prisitnite U da biste pristupili pogledu na vaš Inbox
 • Pristupiti poslatim porukama (G pa T) - Prisitisnite G i nakon toga pritisnite T da biste pristupili poslatim porukama (sent)
 • Pristipiti porukama koje su u izradi (G pa D) - Pritisnite G i nakon toga D da biste pristupili porukama koje su u izradi (drafts)
 • Pristupiti svim porukama (G pa A) - Pritisnite G i nakon toga A da biste pristupili svim porukama koje su u izradi
 • Kretanje kroz polja otvorene poruke (Tab) - Pritisnite Tab da biste se kretali kroz polja otvorene poruke. Na primer iz To: polja pritisnite Tab da biste prešli u Subject: polje

Zanimljivo je da nepostoji skraćenica za unošenje priloga (attachment) u poruku. Jedino što možete da uradite jeste da kliknete Tab nekoliko puta i tako dođete do opcije za unos priloga.

Pregled svih skraćenica možete videti kada pritisnete Shift + ?

Objave povezane sa temom ovog bloga:

 
Izdvojene obuke