Kako da manje pričate na poslovnom sastanku i zbog čega je to važno

Kako da manje pričate na poslovnom sastanku i zbog čega je to važno

Poslovni sastanci često traju mnogo duže nego što bi to trebalo da bude slučaj. Razlozi za ovo su mnogi, a neki od njih su što ljudi dolaze nepripremljeni, ne definiše se jasno vreme do kada traje sastanak, te ne pojasni se jasno cilj sastanka na samom početku.

Ono što svakako možete da uradite, bez obzira na način na koji je organizovan sastanak, jeste da se trudite da pričate što je moguće manje. Može vam se učinite da ćete na ovaj način delovati manje uključeno, ili da ćete dati manji doprinos sastanku, ali istina je upravo suprotna, i to iz sledećih razloga:

  • Dajete prostor drugima, koji možda znaju više od vas vezano za određenu temu da kažu svoje mišljenje i na taj način vam omoguće da naučite od njih
  • Izazivate radoznalost kod drugih da saznaju više od vas, ukoliko kažete samo suštinu u nekoliko rečenica i onda zaćutite
  • Dobijate više vremena da razmislite o stvarima koje govore drugi ili koje vi želite da kažete
  • Razlikovaćete se od većine drugih koji se uglavnom trude da što više govore na sastancima, a to često nije srazmerno vrednosti koju daju

U nastavku pogledajte na koji način možete manje da pričate na poslovnom sastanku:

1) Postavljajte više pitanja

Jedna od najvažnijih veština koju možete da razvijete jeste da naučite da postavljate pitanja. Postavljanje pitanja će vam omogućiti da:

  • bolje razumete na koji način prisutni na sastanku razmišljaju o određenoj temi
  • naučite nešto novo
  • usmerite tok sastanka u drugu stranu ukoliko smatrate da je to potrebno

2) Trudite se da uvek prvo kažete suštinu a onda dodatno objasnite ukoliko je potrebno

Rečenice koje izgovarate tokom sastanka treba da su kratke, koncizne i da uvek prvo iskažete suštinu, te samo ukoliko je potrebno pružite dodatna objašnjenja. Na ovaj način ćete:

  • Poslati poruku da poštujete vreme drugih ljudi
  • Pokazati da dolazite pripremljeni na sastanke
  • Verovatno izazvati kod ljudi želju da žele da čuju i dodatne informacije

3) Nemojte se uključivati u svaku tačku na sastanku o kojoj se govori

Ukoliko smatrate da ne možete dati vrednost vezano za određenu stvar o kojoj se priča na sastanku, najbolje je da se ne uključujete uopšte već da sačekate da se pređe na nešto drugo. Ukoliko vam neko postavi pitanje, možete reći: "Mislim da je sve rečeno i da nema potrebe da se uključujem."

4) Zapisujte stvari za koje zaključite da su važne

Tokom sastanka zapisujte stvari u vaš rokovnik i stavljajte različite oznake koje će vam pomoći da kasnije prođete kroz beleške. Drugačiji delovi mozga se uključuju kada zapisujete stvari i onda ih bolje pamtite i razumete. Dogodiće se da zapisujući nešto zaključite da ipak treba da date i neki komentar. S obzirom da ste to prethodno zapisali bićete u prilici da bolje razmotrite tu stvar i smislite šta želite da kažete, te to uradite u skladu sa tačkom 2) ovog bloga.

5) Definišite vreme trajanja sastanka i ispoštujte ga

Sastanci ne bi trebalo da traju duže od 45 minuta. S obzirom na vreme trajanja, uskladite sve što govorite tako da ide u pravcu da se završi sastanak prema dogovoru. Ukoliko zaključite da je potrebno duže vreme da bi nešto rekli, a sadržaj toga su dodatne informacije o kojima nije potrebno razgovarati na sastanku, dovoljno je da obavestite sve da ćete nakon sastanka taj sadržaj poslati svima mailom.

==

Tokom bilo koje konverzacije treba da se trudite da pričate manje, a posebno je ovo važno ukoliko možete da sprovedete u delo na poslovnom sastanku, čime ćete se verovatno razlikovati od većine prisutnih i dati mnogo veći doprinos stvarima o kojima se razgovara.

Objave povezane sa temom ovog bloga:

Ažurirano: 14.12.2019


© Copyright 2023. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh