Kako da odgovorite kada vas kolega kritikuje e-mail-om

Kako da odgovorite kada vas kolega kritikuje e-mail-om

Ukoliko vam kolega pošalje e-mail-om kritiku zbog nečega što niste uradili, verovatno ćete u tom trenutku pronaći veliki broj opravdanja za sebe i poželeti da odgovorite na poslatu poruku obrazlažući zbog čega je to tako.

Međutim, neko ko vam je poslao poruku verovatno ne želi da sluša vaša opravdanja, već želi da uradite stvar zbog koje vas je kontaktirao. Sa druge strane, e-mail nije najbolji način komunikacije u ovakvim prilikama, posebno kada je u pitanju saradnja sa kolegom.

Imajući sve prethodno u vidu, predlažem da realizujete sledeće korake kada vas neko kritikuje e-mail-om:

#1. Ispravite stvar zbog koje ste kritikovani ili odrediti rok do kada ćete to uraditi

Bez obzira na to što ćete verovatno poželeti sa odmah napišete odgovor u kome ćete navesti sva opravdanja zbog kojih niste završili stvar zbog koje ste kritikovani, predlažem da ne uradite to, već da, ukoliko je moguće, prvo zaista uradite stvar zbog koje ste kritikovani. Dakle, napravite plan i realizujte korake kako biste što pre uradili sve što se od vas traži.

Ukoliko ovo ne možete uraditi u nekom kratkom vremenskom roku, razmislite do kada možete uraditi, kreirajte zadatak i dodelite mu rok.

Primer:

Dobili ste kritiku mail-om zbog toga što niste postavili na deljeni folder u vašem preduzeću dokumenta koja su korisna svima i koja drugi mogu da koriste, i sada se nalaze samo na vašem računaru.

Umesto da objašnjavate zbog čega to do sada niste uradili jednostavno postavite dokumenta u deljeni folder.

#2. Razmislite na koji način ćete sprečiti da se ovakve stvari opet dogode

Nakon što ste uradili stvar zbog koje ste kritikovani ili odredili rok do kada ćete to uraditi, zastanite za trenutak i razmislite kako da se ovakve stvari više ne događaju.

Osmislite sisteme koji će učiniti da ne ponovite iste greške. Implementirajte sistem.

Primer:

Obavežite sebe da ćete sva dokumenta koja treba da budu dostupna svim kolegama odmah nakon njihovog kreiranja smeštati u deljeni folder. Kreirajte ritual koji će ovo omogućiti.

#3. Obavestite mail-om da ste ispravili stvar zbog koje ste kritikovani ili da ste odredili rok do kada ćete to uraditi

Napišite odgovor gde ćete navesti da ste ispravili stvar zbog koje ste kritikovani ili gde ćete obavestiti kolegu o vremenskom roku do kada ćete uraditi tu stvar. Pored toga, vrlo je korisno da navedete i šta ste učinili da se takve stvari više ne događaju.

Primer:

Napišite da ste postavili dokumenta na deljeni folder, te da ćete od sada čim kreirate ovakvu vrstu dokumenata da ih postavite na deljeni folder.

#4. Razgovarajte sa kolegom koji vam je poslao e-mail

Na samom početku ovog bloga sam napisao da smatram da e-mail nije alat koji treba da bilo ko koristi da bi kritikovao nekoga. Mnogo bolje je pozvati osobu i tokom razgovora joj reći sve što je potrebno.

Zbog toga smatram da je u ovakvim situacijama važno da porazgovarate sa kolegom i saopštite da smatrate da bi bilo mnogo bolje da vas je pozvao i saopštio šta je potrebno da uradite. Naravno, sve ovo možete uraditi tek nakon što ste završili zadatak vezano za koji ste kritikovani, nikako pre toga.

==

Kada vas neko kritikuje zbog nečega što niste uradili najbolje stvar jeste da uradite to zbog čega ste kritikovani.

Objave povezane sa temom ovog bloga:

Ažurirano: 12.02.2020


© Copyright 2022. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh