15 aplikacija koje koristim kroz Google Chrome

15 aplikacija koje koristim kroz Google Chrome

Photo by Joseph Frank on Unsplash

Veliki deo vremena dok sedim za računarom provodim u Google Chrome aplikaciji. U jednoj objavi od pre godonu dana sam se upitao da li ovaj pretraživač postaje novi operativni sistem za naše računare.

Bez obzira što ovo verovatno neće skoro biti slučaj, svakako je tendencija takva da je sve više korisnih programa koji se izuzetno efikasno mogu koristiti kroz Chrome, bilo kao dodaci ili kao web aplikacije.

U nastavku pogledajte koje sve aplikacije koristim na ovakav način:

#1. Google Workspaces

Već nekoliko godina koristim plaćenu verziju Googlovog servisa i izuzetno sam zadovoljan. Pored standardnih Gmail-a, Gdrive-a i Google kalendara, vrlo često koristim Google Docs, Google Sheets, Google Forms kao i Google Photos.

Iako sam nekoliko puta pokušavao da koristim neki nekog drugog emial klijenta, ti pokušaji su se uglavnom završavali neuspešno i vraćao sam se Gmail-u. Aplikacija je postala značajno bolja u poslednjih godinu dana kada su se dogodila brojna unapređenja. Google docs i Google Sheets koristim za kreiranje dokumenata koje delim u okviru tima. Google Forms koristim za kreiranje nekid od formi za prijavljivanje za moje obuke kao i za kreiranje anketa koje mogu biti izuzetno korisne. Jedno vreme sam koristio i Google Keep za brze beleške ali sam vrlo brzo odustao od toga jer mi nije odgovarao način rada. Smatram da još uvek ne koristim dovoljno sve mogućnosti Google Photos-a, koji postaje sve bolji.

#2. Roam Research

Ovo je aplikacija za kreiranje beležaka koja funkcioniše na principu kreiranja bočkica (odnosno stavki). Ima različitih mogućnosti, a ono što je posebno izdavaja jeste kreiranje linkova ka drugim beleškama koji mogu da se jednostavno kreiraju i koji su vrlo korisni za kasniju upotrebu.

Najviše je koristim za kreiranje sadržaja za obuke koje kreiram ali i za druge stvari kao što je recimo analiza prethodne nedelje i vođenje tzv. životnog loga gde evidentiram najvažnije stvari koje se događaju tokom godine, što mi olakšava proces analize godine koji radim uvek tokom decembra. Jedno vreme sam ovu aplikaciju koristio i za pisanje dnevnika ali to više ne radim. Uskoro planiram da beleške iz knjiga koje čitram takođe zapisujem u ovoj aplikaciji za šta sam kreirao poseban šablon o čemu ću pisati i na ovom blogu. Najveći nedostatak ove aplikacije jeste što još uvek nema mobilnu verziju već može samo da se krosti kroz Google Chrome.

#3. Notion

Ovo je druga aplikacija koju koristim za kreiranje različitih vrsta beležaka ali i za planiranje sadržaja koji kreiram. Pored toga, u ovoj aplikaciji pratim različite stvari vezano za ciljeve koje sam postavio za ovu godinu.

Ima veliki broj mogućnosti ali je trenutno najviše koristim za planiranja objava na ovom blogu, te na ostalim važnim mestima kao što je sajt i YouTube kanal Excel radionice. Pored prethodnog, u ovoj aplikaciji čuvam neke zabavnije stvari kao što je spisak filmova ili serija koje sam pogledao ili želim da pogledam. Ovde takođe i skeniiram različita dokumenta kao što su flajeri, beleške i slično što bih verovatno zaboravio u suprotnom. U Notion tako smeštam i sve mesečne račune koje plaćam u skeniranoj ili PDF formi. Sam sadržaj uglavnom ne kreiram u ovoj aplikaciji ali ga čuvam ovde.

#4. Todoist

Ovo je trenutno aplikacija koju koristim za upravljanje zadacima. Kako se vremenom usložnjavaju obaveze koje imam tokom dana i projekti koje realizujem, sve mi je teže da pronađem odgovarajuću aplikaciju za upravljanje zadacima. Različiti projekti zahtevaju da se prate na različite načine, a pored toga treba ispratiti i sve dnevne aktivnosti kao što je vožnje dece do/od škole, kupovina namirnica i ostale obaveze. Za sada uspevam da sve ovo pratim u Todoist-u i zadovoljan sam.

Aplikacija omogućava nekoliko nivoa pomoću kojih se mogu grupisati projekti i pruža 2 načina praćenja projekata (linijski i tzv kanban pogled) što je izuzetno korisno. Na primer, aktivnosti vezano za prodaju softvera pratim pomoću kanban pogleda a aktrivnosti vezano za realizaciju obuka pratim pomoću linijskog pogleda. Iako postoji posvećena Windows aplikacija Todosit ipak najčešće koristim u formi Web apliakcije.

Postoje i druge mogućnosit koje su izuzetno korisne kao što je kreiranje tagova koji omogućavaju davanje konteksta određenim zadacima kao na primer tag: pozvati telefonom ili tag: sastanak.

#5. Slite

Aplikaciju koristim nešto više od nedelju dana samo za jednu stvar, a to je za potrebe prikupljanja i evidentiranja dnevnih obaveza koje se javljaju tokom dana. Izuzetno mi odgovara jer najveći deo dana provodim sedeći za računarom upravo u Google Chrome-i i najzgodnije mi je nešto da upišem upravo u ovom programu. Kako se javljaju nove obaveze upisujem ih u formi bočkica (stavki) i na kraju dana ih precrtavam ako sam ih rešio ili ako sam ih smestio na odgovarajuća mesta (Todoist, Notion, Roam Research ili kalendar). Posebno mi se sviđa što se ova aplikacija podrazumevano otvara u novom tabu tako da uvek klikom na novi tab mogu da dodam novu stvar na listu.

Postoje i mnoge druge mogućnosti koje još nisam počeo da koristim, a jedna od stvari koja mi se izuzetno sviđa jesu odlične mogućnosti vezano za formatiranje.

#6. Pomodor

Pomodor se zasniva na Pomodoro tehnici gde se radi u neprekinutim vremensmkim intervalima nakon kojih slede kraće ili duže pauze.

Ovu jednostavnu aplikaciju krositim da pratim svoj rad u blokovima od 25 minuta. Na svakih 25 minuta pravim pauzu od 5 minuta, a na svaka četiri bloka od 25 minuta pravim pauzu od 20 minuta. Dodatno ova aplikacija omogućava da svaki od vremenskih blokova vežem za određeni projekat na kome radim tako da kasnije mogu da uradim analizu vremena koje sam uložio u njegovu realizaciju. Ovo vezivanje se radi kroz labele koje se mogu kreirati. Danas postoje brojne manje ili više komplikovane aplikacije za evidentiranje uloženog vremena u određene aktivnosti ali je prednost ove aplikacije sjajan jednostavni dizajn i mali broj sasvim dovoljnih funkcionalnosti.

#7. Slack

Sada već verovatno svi znaju za Slack. Ovu aplikaciju koristim za komunikaciju u okviru tima. Organizovali smo je kroz kanale koje obično vezujemo za projekte koje realizujemo. U okviru kanala je moguće kreirati takozvane tredove koji predstavljaju neku vrstu kanalu u okviru kanala čime se dodatno olakšava grupisanje konverzacija koje se tiču određenih stvari. Tako na primer imamo kanal koji je posvećen za jednu od naših obuka, a onda u okviru njega postoji tred koji se odnosi na obuku koja je trenutno aktuelna. Iako se mogu uključiti notifikacije za ovu aplikaciju ja ih držim isključene jer mogu da ometaju u radu.

Trudimo se da svu razmenu fajlova u okviru tima realizujemo kroz Slack i da ne koristimo Email za ove potrebe.

#8. TiramISu ERP

Ovaj ERP, krerian u Crnoj Gori, koristimo za praćenje kompletnog poslovanja, od unosa usluga, kreiranja ponuda i faktura, preko izveštavanja. S obzirom da se u Crnoj Gori sada realizuje elektronska fisklaizacija ovaj program dodatno dobija na važnosti jer je u potpunosti usklađen sa ovim procesom.

Program omogućava kreiranje velikog broja izveštaja na osnovu kojih možemo donositi važne poslovne odluke.

#9. MailChimp

Ovu aplikaciju koristim za slanje e-mail-ova kontaktima koji se nalaze na mojim listama. Ovo je jedna prilično skupa ali vrlo korisna aplikacija koja je praktično osnova za građenje odnosa i poverenja sa ljudima koji me prate. MailChimp smatram glavnim alatom za sve što radimo. Koristimo dosta mogućnosti koje nisu samo slanje emailova. Na primer kreiranje automatskih emailova koji se šalju ljudima kada se prijave za neki od naših Newsletter-a.

#10. Buffer

Ovu aplikaciju koristim za planirano objavljivanje sadržaja na društvenim mrežama. Za sada koristim besplatnu verziju ali planiram da uskoro pređem na plaćenu, jer želim da promenim način na koji objavljujemo sadržaj na društvenim mrežama koji će podrazumevati kreiranje sadržaja za narednih mesec dana unapred i njegovo postavljanje u ovu aplikaciju.

#11. Zoom

Poslovanje ne bih mogao u poslednjih godinu dana da zamislim bez Zoom aplikacije. Omogućava mi da održavam poslovne sastanke, ali i obuke. Planiram da je koristim i za druge stvari kao što je mastermind grupa koju planiram da realizujem do kraja godine.

#12. Loom

Veliki deo kreiranja sadržaja čini snimanje ekrana dok objašnjavam kako se nešto radi u nekom od programa. Ovo može biti za potrebe obuke, ali može biti i za potrebe kreiranja različitih uputstava za stvari koje želim da delegiram na druge.

#13. 1password

Ova aplikacija je moj izbor kada je u pitanju smeštanje i čuvanje različith lozinki za pristup servisima koje koristim. Koristim je najčešće kroz Chrome gde upisujem nove lozinke, a često i kroz aplikaciju na mobilnom telefonu kada mi je potrebno da pronađem lozinku za nešto. Naravno, uvek ostaje pitanje zbog čega se jednostavno ne bi lozinke čuvale u nekom tekstualnom dokumentu. Smatram da je ipak mnogo bolja varijanta aplikacije jer pruža dodatne mogućnosti, kao što su generisanje novih šifri, automatsko logovanje pomoću aplikacije i veći užitak prilikom korišćenja.

#14. CKB Go

Vrlo korisna aplikacija za upravljanje ličnim finansijama ili finansijama preduzeća. Naravno, samo ukoliko koristite usluge ove banke. Pored Web verzije koristim i aplikaciju na mobilnom telefonu.

#15. Vimeo

Vimeo je neka vrsta Google drive-a za video materijal. Koristim je da smeštama video zapise koje onda embedujem na sajtove. Ima i napredne mogućnosti kao što su različite vrste ograničenja koje mogu da se postave, kao i razne druge stvari kao što je recimo biranje slike koja će biti naslovna za video. Postoje određena preklapanja sa Loom aplikacijom, ali još uvek planiram da upotrebljavam obe aplikacije uporedo.

==

Objave povezane sa temom ovog bloga

Ažurirano: 08.03.2021


© Copyright 2021. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh