3 načina pomoću kojih možemo promeniti naše ponašanje (i uvesti nove navike)

3 načina pomoću kojih možemo promeniti naše ponašanje (i uvesti nove navike)

Najbolji način da promenimo naše ponašanje i uvedemo nove bolje navike, jeste da uvodimo male svakodnevne promene i unapređenja u naš život.

O ovome dosta piše Džem Klir u sada već klasiku o promeni ponašanje, knjizi Atomske navike,

U ovoj knjizi autor objašnjava na koja 3 načina svako od nas može pristupiti promeni ponašanja, što može odrediti konačan uspeh. Svaka promena ponašanja u osnovi podrazumeva uvođenje novih navika.

Kako možemo promeniti ponašanje i pristupiti uvođenju novih navika možete pročitati u nastavku:

#1. Fokus na cilj koji želimo da ostvarimo

Fokusiramo se na ono što želimo da dobijemo.

Kada postavimo cilj i fokusiramo se na njega, prirodno je da ćemo želeti da uradimo šta god je potrebno da bismo taj cilj i ostvarili.

Problem sa ovakvim ponašanjem je u tome što će nas to često motivisati da radimo stvari koje imaju kratkoročni efekat i koje ne možemo da realizujemo dugoročno.

Pored toga, ukoliko smo fokusirani na cilj, onog trenutka kada ga ostvarimo, verovatno će prestati i potreba da radimo ponašanja koja su nas dovela do cilja.

==

Bavimo se prodajom i imamo mesečni cilj koji treba da ostvarimo. Ostala je još 1/3 meseca do kraja a mi smo trenutno na 1/2 realizacije. Šta radimo? Pozivamo potencijalne klijente i pokušavamo različitim metodama da ih privolimo da kupe nešto od nas. Spuštamo cenu, ili radimo druge ustupke, samo da bismo ostvarili cilj. Kao krajnji rezultat ćemo imati da smo možda i ostvarili cilj, ali i da smo pokvarili određene odnose i napravili prodaje koje će dugoročno štetit kompaniji za koju radimo.

#2. Fokus na sistem koji želimo da uvedemo

Foksurima se na ono što želimo da radimo.

Bolji način da ostvarimo promenu ponašanje jeste da se fokusirma na sisteme koje treba da uvedemo da bismo ostvarili cilj, umesto na sam cilj.

Kada se fokusiramo an sisteme, to nas primorava da uvedemo navike koje će nam omogućiti trajni uspeh i dugoročnu promenu.

Drugim rečima, radimo svakoga dana male stvari, umesto nekoliko dana jednu ili više velikih akcija.

==

Kako možemo pristupiti mesečnom cilju ostvarenja prodajnog rezultata ukoliko se fokusiramo na sistem, umesto na brojku koju treba da ostvarimo? Možemo da odredimo broj poziva prema potencijalnih klijenatima koje ćemo realizovati tokom dana, broj sastanak koje treba da održimo tokom nedelje, te broj ponuda koje treba da napravimo. Kao krajnji rezultata svega ovoga treba da proizađe ostvarenje mesečnog cilja.

#3. Fokus na promenu ličnog identiteta

Fokusiramo na to kakva osoba želimo da postanemo.

Lični identitet je u stvari način na koji vidimo sebe kao osobu. Kada se fokusiramo na promenu ličnog identiteta, to nam omogućava da uvedemo navike koje će učiniti da postanemo nova, drugačija i bolja osoba.

Fokus na promenu ličnog identiteta je sličan fokusu na sisteme koji sam spomenuo u prethodnoj stavki. Glavna razlika je u tome što u slučaju promene identiteta ne razmišljamo o nekom posebnom cilju koji želimo da ostvarimo, već razmišljamo kakva osoba želimo da postanemo.

Proces promene identiteta je spor i dugotrajan ali donosi najbolje rezultate. Ukratko, treba da izaberemo kakva osoba želimo da postanemo, i onda svakoga dana realizujemo navike koje bi takva osoba realizovala.

==

Kako možemo razmišljati o promeni identita kada je prodaja u pitanju? Možemo sebe zamisliti kao osobu koja uvek želi da pomogne drugima i koja je uvek spremna da pronađe win-win situacije u bilo kojem odnosu. Pored toga, sebe možemo zamisliti kao osobu koja stalno uči nove stvari i unapređuje svoje prodajne veštine. Na kraju, možemo sebe zamisliti kao disciplinovanu osobu koja svakoga dana radi stvari koje donose dugoročno uspeh. Nakon toga, možemo napraviti spisak stvari koje treba da radimo svakoga dana (navika) da bismo postali takva osoba. Ovo mogu biti sledeće navike: Ustajanje ranije i čitanje o prodaji 20 minuta, zakazivanje u kalendaru bloka od sata vremena kada ćemo raditi hladno pozivanje klijenata, kreiranje šablona za davanje ponuda, pravljenje skripte za održavanje efikasnog sastanka i druge stvari.

Jedini način da ostvarimo trajnu promenu

Većina nas započinje menjanje navika foksuirajući se na cilj koji želimo da ostvare, umesto da se fokusiramo na to kakva osoba želimo da postanemo. Većina nas ne razmišlja o tome da je neophodno da se promenimo kao osoba da bismo ostavrili ciljeve, već samo razmišljamo o akcijama koje treba da realizujemo. Problem je u tome što će nas verovatno naš postojeći identitet sabotirati da realizujemo neophodne akcije i onemogućiti da ostvarimo cilj.
Objave povezane sa temom ovog bloga:

Ažurirano: 03.03.2022


© Copyright 2022. All Right Reserved. by InfoBit

na vrh