Dnevni planer - Isplanirajte i završite najvažnije stvari tokom dana

Dnevni planer - Isplanirajte i završite najvažnije stvari tokom dana

Dnevni planer - Isplanirajte i završite najvažnije stvari tokom dana

Ovaj dnevni planer će vam pomoći da bolje isplanirate dan pred vama i završite sve važne stvari koje će vam pomoći da ostvarite vaše ciljeve.

Dnevni planer (PDF) se sastoji iz 2 A4 stranice koje možete odštampati i popuniti svakog dana.

U nastavku su objašnjenja pojedinih delova ovog planera koja će vam pomoći da ga iskoristite na najbolji način.

Nedeljna 3: Ključna stvar za uspešnu nedelju jeste da isplanirate 3 najvažnija cilja koje želite da ostvarite. Međutim, često se tokom nedelje dešavaju različite nepredviđeni događaji koji mogu da učine da zaboravite koje ste ciljeve sebi postavili za tu nedelju. Zbog toga je važno da svakog dana iznova napišete ove ciljeve i na taj način sebe usmerite kada su u pitanju zadaci koje treba da završite tokom dana.

Kada bih ponovo živeo današnji dan: Ideja ovog pitanje jeste da na jasniji način vidite dan pred sobom. Ovo pitanje je koristio Viktor Frankl sa svojim pacijentima. Tražio je od svojih pacijenata da se prave da ponovo žive današnji dan i da ne naprave iste greške koje su već napravili. Postavljajući sebi ovo pitanje svakog dana živećete uspešniji život.

Dnevna 3: Izdvojite 3 najvažnija zadataka koje treba da obavite. U najboljem slučaju sva 3 zadatka će biti povezana sa 3 nedeljna cilja koja treba da ostvarite i koja ste već prethodno napisali. Izdvajajući 3 najvažnija zadatka kao posebne celine od ostalih zadataka podsećate sebe da su ovi zadaci važniji od ostalih koje eventualno treba da završite tokom dana.

Ostali zadaci: Navedite ostale zadatke koje treba da završite tokom dana. U najboljem slučaju ove zadatke ćete obaviti tek nakon što završite najvažnije zadatke koje ste prethodno naveli. Svakako ovi zadaci treba da budu manjeg prioriteta za vas od dnevna 3.

4 stvari iz drugog kvadranta (jutarnji ritual, trening, građenje odnosa, zabava): Stvari koje su važne a nisu hitnu često nećete stići da obavite tokom dana što dugoročno nije dobro. Ovaj deo planera vas podseća na ovakve stvari i poziva da stavite kvačicu ukoliko ste uradili neku od ovih stvari.

Satnica: Stvari koje se događaju u tačno određenom vremenskom intervalu možete upisati ovde. To mogu biti sastanci, vožnja na trening vaše dece ili odlazak kod zubara.

 

Dan u nedelji: Ovde upišite datum dana u nedelji. Ono što još možete upisati je i naziv dana.

Fokus: Treba da se trudite da svakog dana provedete određeno vreme u fokusiranim periodima od 25 minuta kada radite samo na jednom zadatku. U idealnoj situaciji, ove fokusirane periode ćete posvetiti za realizovanje dnevna 3 zadatka koja ste prethodno naveli. Stavite kvačicu svaki put kada realizujete jedan fokusirani period.

Beleške: Različite stvari se događaju tokom dana. U ovom delu upišite sve nove zadatke koji se pojave kao i sve druge važne stvari koje je potrebno da upamtite i kojima treba da se vratite tokom dana.

Dnevni planer možete preuzeti ovde.

Objave povezane sa temom ovog bloga:

 
Izdvojene obuke