Kako da uradite analizu prošle godine i zbog čega je to važno

Kako da uradite analizu prošle godine i zbog čega je to važno

Kako da uradite analizu prošle godine i zbog čega je to važno


Sada je vreme kada postavljamo ciljeve za Novu godinu i pokušavamo da uspostavimo nove navike. Međutim, za nama je još jedna godina, i način na koji posmataramo ovaj period može uticati na to kako ćemo postaviti ciljeve i što je još važnije da li ćemo ih ostvariti. 
Ukoliko godinu za nama posmatramo kao negativno iskustvo, naši ciljevi će oslikavati takav pristup. To znači da ćemo ciljeve postaviti tako da ćemo želeti da izbegnemo ono što mi doživljavamo kao negativna iskustva od prošle godine.
Međutim, kada imamo pozitivan stav vezano za našu prošlost, osećaćemo se mnogo bolje, imaćemo nadu da će naša budućnost biti mnogo bolja i bićemo u situaciji da postavimo bolje ciljeve koji zaista mogu unaprediti naš život. 


Ono što većina nas ne razume jeste da imati pozitivnu prošlost vrlo malo zavisi od onoga što nam se dogodilo, a da mnogo više zavisi od priče koju izaberemo da ispričamo sebi o tome šta se dogodilo. 
Priča koju kreriamo oko stvari koje su nam se dogodile određuje šta ta prošlost znači za nas u sadašnjosti i u budućnosti. 
Svako iskustvo koje nam se dogodilo u prošlosti možemo da uokvirimo na pozitivan način i da posmatramo šta smo naučili na osnovu tog iskustva i kako možemo imati koristi od tog iskustva u budućnosti. 
Zbog toga je važno da na početku godine, pre nego što postavimo ciljeve, analiziramo godinu za nama i sve stvari koje su se dogodile uokvirimo i posmatramo na pozitivan način. 
Želeo bih da napomenem da ovde ne govorim o životnim tragedijama koje se mogu dogoditi, već samo o brojnim drugim stvarima gde smo u situaciji da izaberemo na koji način ćemo ih posmatrati. 

Kako da uradimo analizu godine za nama

Dobro je, ukoliko je moguće da odvojimo barem 120 minuta za ovu analizu. Obično analizu godine radim ranu ujutru, subotom dok moja porodica još uvek spava. Analiza se sastoji iz 2 koraka:

1. Korak = analiza događaja, ljudi i obaveza tokom prošle godine

Ovaj korak sam naučio od Tima Ferisa i njegove analize godine
Ideje je da uzmemo parče papira i podelimo taj papir na dve kolone. Jedna sa znakom + a druga sa znakom - . Onda treba da razmislimo o svim događajima, ljudima i obavezama koji su pozitivno uticali na naš život tokom prošle godine i da ih smestimo u kolonu +, te o svim događajima, ljudima i obavezama koji su negativno uticali na naš život tokom prošle godine i da ih smestimo u kolonu - . Kada kažem pozitivno i negativno mislim na pozitivna ili negativna osećanja. 
Ukoliko redovno pišemo dnevnik moći ćemo jednostavno da se prisetimo svih ovih stvari. Međutim, ako to nije slučaj, možemo da radimo na osnovu sećanja. Dakle, da probamo da se prisetimo stvari od prošle godine. Ono što može da nam pomogne u ovakvim situacijama jeste da prođemo kroz naše naloge na društvenim mrežama, ili kroz Google Photos arhivu. 
Kada smo napravili pregled ovih stvari treba da uradimo analizu 80 20 odnosno primenimo Paretov princip. 
Treba da uočimo 20% stvari koji su nam doneli najviše pozitivnih emocija i da ih isplaniramo za sledeću godinu. Kada kažem da ih isplaniramo, mislim na to da ih stavimo u kalendar i odvojimo vreme za njih. 
Nakon toga treba da uočimo 20% stvari koji su nam doneli najviše negativnih emocija i da pokušamo da ih potpuno izbrišemo iz našeg života sledeće godine. 

Besplatni resurs uz ovaj blog:
Preuzmite PDF alat koji će vam pomoći da lakše uradite analizu 2022. godine.

2. Korak = uokviravanje svih stvari koje su nam se dogodile na pozitivan način

Sledeći korak jeste da uokvirimo sve stvari koje su nam se dogodile na pozitivan način. Ovo znači da sve što se dogodilo posmatramo kao važne lekcije koje će nam pomoći da postavimo prave ciljeve za narednu godinu.
Kao i u prethodnom koraku sve će biti mnogo lakše ukoliko pišemo dnevnik tokom godine. Međutim, ukoliko to nije slučaj, možemo sebi postaviti različitia pitanja. 
U nastavku su neka od pitanja na koja možemo odgovoriti, zajedno sa objašnjenjima zbog čega su važna:

1.Šta sam želela/želeo da se dogodi prošle godine? 
Dobro je da uvažimo želje koje smo imali na početku prošle godine ili tokom godine. Na ovaj način ćemo sagledati kakve smo imali ambicije. 

2.Šta se zaista dogodilo? 
Želje su jedna stvar a ono što se dogodilo često može biti nešto potpuno drugo. Kada napišemo šta se zaista dogodilo, verovatno će postojati određena razlika. Ovu razlika treba da posmatramo kao prostor gde možemo da rastemo, razvijamo se i naporedujemo ove godine. 

3.Koje su se teme ponavljale? 
Veoma je korisno da uočimo šablone, odnosno stvari koje su se ponavljale tokom godine. Ovo smo već delimično uradili u prvom korake, ali možemo ponoviti i ovde. Šta da uradimo kada prepoznamo šablone? Pozitivne stvari se trudimo da ponavljamo a negativne da eliminišemo. 

4.Šta sam postigla/postigao čime se najviše ponosim? 
Svako od nas se mnogo lakše seća negativnih događaja i stvari. Zbog toga je važno da se podsetimo stvari zbog kojih smo ponosni što će nam pomoći da stvorimo osećaj zahvalnosti i stanje nade da će budućnost biti sjajna. 

5.Za koje stvari sam trebala/trebao da budem uvažena/uvažen a nisam? 
Nekada ćemo uraditi neke dobre stvari koje niko drugi neće primetiti i neće uvažiti što može učiniti da i sami ne uočimo ovakve stvari. Zbog toga je važno da makar sami sebe podsetimo na trenutke kada smo bili dobri. Na ovakav način ćemo slično kao i kod prethodnog pitanja stvoriti osećaj zahvalnosti i nade. 

6.Koja razočarenja su se dogodila prošle godine? 
Svake godine se dogode stvari koja su na prvi pogled razočarenja. Međutim, vrlo često su ove stvari i mesto gde imamo najviše prilike za rast i napredak. Zbog toga je važno da uočimo ove stvari. 

7.Koje životne lekcija sam naučila/naučio prošle godine?
Dobro je da u formi pojedinačnih lekcija izdvojimo sve što smo naučili tokom prošle godine. Ovo će biti vredne stvari koje će nam pomoći da pravimo bolje izbore u 2023. i imamo znatno veće šanse da ostvarimo naše ciljeve. 

==
Analiza godine za nama je jedna od najvrednijih aktivnosti koju možemo da uradimo na početku svake godine. Omogućiće nam da na pozitivan način uokvirimo sve što se dogodilo tokom prošle godine, naučimo važne lekcije i isplaniramo aktivnosti koje će učinitimo da se osećamo dobro. 
===
Besplatni resurs uz ovaj blog:
Preuzmite PDF alat koji će vam pomoći da lakše uradite analizu 2022. godine.

 

Objave povezane sa temom ovog bloga:

Izdvojene obuke