Kako da spasimo ciljeve za 2022. godinu

Kako da spasimo ciljeve za 2022. godinu

Kako da spasimo ciljeve za 2022. godinu

Prošla je polovina godine i pravo je vreme da analiziramo ciljeve koje smo postavili na početku godine.
Ja sam na početku godine postavio 7 ciljeva.
Trenutni statusi mojih ciljeva su sledeći:
- 1 cilia nisam ispunio
- od 1 cilja sam odustao
- 1 cilj sam promenio
- Na 4 cilja nastavljam da radim
Ovo znači da od postavljenih 7 ciljeva, samo 4 su i dalje aktuelna onako kako sam ih postavio na početku godine.
Da li ovo znači da je ova godina neuspešna?
Onako kako ja gledam na postavljanje i ostvarivanje ciljeva ne znači.
Ovo samo znači da treba da analiziram postavljenje ciljeve, uradim određena prilagođavanja i nastavljim dalje. Na kraju, imam još skoro čitavu polovinu godine predamnom.
U nastavku pročitajte kako možemo da napravite analizu statusa ciljeva koje smo postavili na početku godine, te koje korake možemo da preduzmemo kako bismo ipak ostvarili neke od njih ili sve :-).

Šta treba da omogući analiza postavljenih ciljeva


Analizu treba da realizujemo tako da nam omogući sledeće:
- Da uočimo koji su ciljevi još uvek aktuelni a koji možda više nisu
- Da osmislimo način kako da ipak ostvarimo ciljeve koje smo postavili na početku godine a koji su još uvek aktuelni
- Da naučimo kako da bolje postavimo ciljeve sledeće godine na osnovu svega što se dogodilo u prvoj polovini godine
Predlažem da proces analize realizujete kroz sledeće korake:

Kako da uradimo analizu

 

1. Analiziramo zbog čega nismo ostvarili određene ciljeve


Prvo sto treba da uradimo jeste da pogledamo spisak ciljeva i uočimo ciljeve koje nismo ostvarili.
Možem sebi da postavimo neka od sledećih pitanja kako bismo naučili nešto:
- Kako se osećamo povodom toga što nismo ispunili cilj? (Odgovor na ovo pitanje može da nam ukaže da li je cilj bio realavantan za nas uopšte, te da li smo trebali da ga postavljamo.)
- Šta smo mogli da uradimo, a nismo,  što bi nam možda omogućilo da ostvarimo cilj?
- Koji su razlozi zbog kojih nismo ostvarili cilj?
Analiza ciljeva koje nismo ostvarili će nam pomoći da zaključimo prethodnih pola godine u tom smislu, naučimo nešto i optimistički nastavimo da radimo ka ostvarenju ciljeva u drugoj polovini godine.

2. Ponovo se posvetimo ciljevima na kojima nismo radili od početka godine a za koje smatramo da su i dalje relevantni


Sledeći korak jeste da uočimo ciljeve koje smo postavili na početku godine, za koje još uvek smatramo da su relevantni a na kojima nismo (dovoljno) radili.
Na primer, možda smo na početku godine imali cilj da uštedimo određeni iznos novca, ali do sada ipak nismo radili na ovom cilju.
Na ciljevima najčešće ne radimo jer im nismo dovoljno posvećeni.
Zbog toga je važno da pokušamo da se ponovo posvetimo ovim ciljevima.
Da gismo se ponovo posvetili ciljevima treba da uradimo sledeće:

Treba da se ponovo povožemo sa time zbog čega nam je cilj važan


Ukoliko smo postavili ciljeve na način kako objašnjavamo u našoj obuci o postavljanju ciljeva, možemo da pročitamo spisak razloga zbog kojih nam je određeni cilj važan, a koji smo kreirali kada smo postavljali cilj.
Ukoliko nemamo ovakav spisak, treba da ga napravimo. Možemo da postavimo sebi pitanje vezano za razloge zbog kojih nam je cilj važan.
Da bi ovi razlozi bili efektni treba da budu povezani sa time kakva osoba želimo da postanemo ostvarujući baš taj cilj.
Ukoliko se vratimo na prethodni primer, možemo sebi da postavimo sledeća pitanja:
- Zbog čega nam je važno da štedimo novac?
- Kako ćemo se osećati kada budemo imali određeni iznos sačuvan?
- Kako će uticati na naše samopuzdanje činjenica da smo uspeli da uštedimo određeni iznos?


Treba da uočimo navike i sisteme koje treba da uvedemo da bismo ipak ostvarili cilj


Cilj ne možemo da ostvarimo na istom nivou navika i razmišljanja koje imamo. 
Cilj jedino možemo da ostvarimo ako unapredimo navike odmah kao i sisteme razmišljana, odnosno ako odmah počnemo da se ponašamo kao osoba koja je već ostvarila cilj koji smo zacrtali.
U našem primeru Vvezano za štednju možemo da uradimo sledeće:
- Možemo da napravimo spisak svih mesečnih pretplata koje plaćamo te ukinemo one koje nam nisu potrebne
- Možemo da otvorimo trajni nalog da nam se čim primimo platu prenosi određeni iznos na neki štedni račun kome nemamo lako pristup
- Možemo da kupimo kasicu  koju ćemo postaviti na vidno mesto i u koju ćemo odmah stavimo određeni iznos novca ma koliko on mali bio

3. Revidiramo ciljeve tako da ipak možemo da ih ispunimo


Tokom godine mogu da se dogode različite stvari na koje ne možemo da utičemo, a koje mogu da učine da jednostavno nije moguće ostvariti određeni cilj na način na koji smo ga postavili na početku godine.
Na primer, možda smo ove godine planirali da izdamo određeni broj soba u našem hotelu Ukrajincima, ali u međuvremenu, zbog situacije u Ukrajini to u ovom trenutku jednostavno nije moguće.
U ovakvim situacijama treba da revidiramo cilj u skladu sa novim okolnostima i do kraja godine pokušamo da ostvarimo revidirani verziju na cilj.
U prethodnom primeru koji smo naveli, ono pšto možemo da uradimo jeste da se preorjentišemo na goste iz regiona i da pokušamo njima da izdamo isti broj soba koji smo prvobitno smatrali da možemo izdati Rusima i Ukrajincima.

4. Razmislimo na koji način možemo potražiti pomoć za ostvarenje ciljeva


Bilo koji cilj možemo mnogo lakše ostvariti ukoliko obezbedimo pomoć drugih. Ova pomoć može biti u različitim oblicima:
- Možemo zamoliti nekog prijatelja ili poznanika da nam pomogne
- Modem potražiti profesionalnu pomoć u smislu da angažujemo trenera ili konsultanta
- Možemo kupiti neku obuku
Na primer, postavili smo cilj na početku godine da ćemo zaraditi određeni iznos novca i trenutno se nalazimo na 25% ostvarenja tog cilja. Dakle, imamo još nešto manje od pola godine da ostvarimo preostalih 75% zarade.
U ovakvoj situaciji možemo kupiti obuku koja će nam pomoći da ostavrimo dodatne prihode pored postojećeg posla koji imamo.

Objave povezane sa cenom ovog bloga:

Izdvojene obuke